ZELFBOUWMARKT – 19/08/2014

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een koppel dat de vloer bekijkt in een winkel. De vrouw zet zich recht en zegt: “Mooi glad he! Wat denkt ge?”. De man antwoordt: “Ik weet het niet.”. De vrouw richt haar ogen ten hemel en zucht.
Een verkoper arriveert en vraagt: “Goeiendag, kan ik u helpen?”.
De man: “We zoeken een vloer voor in de keuken.”.
De verkoper: “Ik zie dat ge uw eigen kuisvrouw hebt meegebracht.”.
Op dat moment zien we een vrouw de vloer schoonmaken.
De vrouw: “Anouchka, wat denkte gij?”.
Anouchka (met een Oost-Europees accent): “Goeie vloer madam en geen strepen.”.
De vrouw: “Geen strepen, ha, verkocht!” en ze schudt de hand van de verkoper.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het aanstootgevend dat een koppel een vloer komt kiezen terwijl hun poetsvrouw met buitenlands accent op haar knieën de vloer zit te boenen.

Volgens de klager is het een racistische, stigmatiserende reclame. Ze bevestigt de vooroordelen over de zogenaamde "Poolse kuisvrouw".

Volgens de klager is het een discriminerende en stigmatiserende reclame met de stereotiepe Slavische kuisvrouw met overdreven accent die ook nog op de knieën ligt terwijl madam en mijnheer chique staan te wezen.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het zeker niet zijn bedoeling is om mensen te beledigen. Hij heeft tijdens het maken van zijn TV-spot het scenario voorgelegd aan drie medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de winkel en burelen. Zij zijn zowel afkomstig uit België als uit andere landen van Europa (waaronder ook het voormalig Oostblok). Zij vonden de spot grappig en vonden het juist een eer dat de klant zijn expert ter zake, namelijk de poetsvrouw van de klant, meenam naar de toonzaal om de kwaliteit van de tegels te beoordelen.

Het is anderzijds ook een realiteit dat in België een groot deel van de poetsdames (of hun familie/ouders) afkomstig zijn uit het voormalig Oostblok, dus hij geeft een juiste weergave van de werkelijkheid.

Bovendien heeft hij veel respect voor zijn dames van de onderhoudsploeg aangezien zij ervoor zorgen dat de toonzaal er elke dag netjes uitziet. Zij zijn even belangrijk als zijn beste adviseur/verkoper want zij/hij kan niet de beste omzet halen als de toonzaal er niet proper bijligt.

De adverteerder heeft een open bedrijf dat streeft naar diversiteit en gelijke behandeling tussen man/vrouw, op het vlak van afkomst, seksuele geaardheid, ... Hij heeft ook vele klanten met wortels in het voormalig Oostblok en dus is het zeker niet de bedoeling hen te beledigen.

Hij focust op ervaring en service. Dat is de reden waarom hij beroep doet op de poetsvrouw die een persoon is met kennis van zaken en met ervaring. Verder moet er geen dubbele bodem achter gezocht worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een koppel toont dat een vloer komt kiezen en advies vraagt aan hun kuisvrouw met een Oost-Europees accent, die op haar knieën de vloer zit te boenen.

De Jury is van oordeel dat deze spot denigrerend en discriminerend is ten aanzien van kuisvrouwen uit Oost-Europa door spotternij te verwekken gezien de etnische, sociale, professionele en nationale categorie waartoe de vrouw in kwestie behoort.

De Jury heeft ook geoordeeld dat de spot stigmatiserend is door een stereotype en vooroordeel te bestendigen van eigenschappen eigen aan een etnische bevolkingsgroep.

Gelet op het voorgaande en op basis van punt 3 en 4 van de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en artikel 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebrek aan reactie van de adverteerder is een schorsingsaanbeveling aan de media gestuurd.

Adverteerder: ZELFBOUWMARKT
Product/Dienst: Vloeren
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/08/2014