ZELFBOUWMARKT – 06/04/2016

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.”
Man 1: “Ne goeiendag samen, kan ik helpen?”
Man 2: “Goeiendag, ’t is voor een deur.”
Man 1: “Een deur.”
Vrouw: “Ja, en een stevige want we smijten nog al eens met de deuren als we ruzie hebben.”
Man 1: “Tuurlijk, probeer de deze eens.”
Man 2: “’k ben hier weg, gij se trut!”
Vrouw: “Awel, ’t is goed. Zorgt dat ge weg zijt, gij onnozele vent.”
Man 1: “En?”
Man 2: “Tof eh zoetje.”
Vrouw: “Ja, super. Ze ligt heel goed in de hand vind ik.”
Man 2: “Verkocht.”
Jingle: “Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat er een vorm van verbaal geweld te horen is in de spot. In deze tijd waarin er meer aandacht is voor partnergeweld e.d. en opgeroepen wordt om dit meer onder de aandacht te brengen, kan het volgens de klager niet dat zo’n scene met uiting van partnergeweld op de radio komt. Zeker voor de mensen die slachtoffer zijn van verbaal geweld kan dat confronterend zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot “Ramen en deuren” kadert in een totaalreeks van vijf radiospots die telkens op humoristische wijze een beeld brengen van consumenten die bij Zelfbouwmarkt langsgaan voor ramen en deuren of een keuken of een badkamer. Daarin gebruikt de adverteerder overdrijving en zet hij de luisteraar op een verkeerd spoor door het gebruik van humor, overdrijving en lichte ironie. Dit is een veelgebruikte stijlvorm in de reclame. De luisteraar wordt aldus eerst op het verkeerde been gezet want uiteindelijk blijkt dat men gewoon in de spot in kwestie de deur wou “testen” op zijn deugdelijkheid. In de gehele spot is nergens sprake van effectief gemeend verbaal geweld.

De adverteerder heeft samengewerkt met stemmen zoals Nathalie Meskens, Bruno Vanden Broecke, Koen De Bouw en Ben Segers. Deze topacteurs hebben hun volledige medewerking verleend aan deze spot en zijn bijhorende inhoud aangezien zij zich ethisch volledig hierin konden vinden. Deze professionele acteurs zijn onder andere wegens hun professionele carrière op TV in komische/satirische programma's een meester in het brengen van de stijlfiguur van overdrijving.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man en een vrouw laat horen die al lachend aan een verkoper meedelen dat ze een stevige deur zoeken en die vervolgens een ruzie simuleren en daarbij de deur dicht slaan om deze te testen in de winkel alvorens ze te kopen. Ze geven vervolgens op een ontspannen manier commentaar over de kwaliteit van de deur.

Gelet op het duidelijk humoristisch karakter van deze spot, is de Jury van oordeel dat binnen deze context deze reclame niet het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden door de meerderheid van het publiek en niet zal gepercipieerd worden als een aanzetting tot geweld, noch als een minimalisering van partnergeweld en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ZELFBOUWMARKT
Product/Dienst: Ramen en deuren
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/04/2016