ZEEMAN – 15/11/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont achtereenvolgens een slapend koppel, kinderen die ravotten in bed, twee baby’s die dicht naast elkaar slapen, een naakte man die op zijn zij ligt op een bed met een hoeslaken met een been voor zich geplooid dat zijn geslachtsdelen bedekt, een jonge vrouw die in slaap gevallen is op de sofa, de verstrengelde onderbenen van een man en een vrouw, een vrouw die slaapt met een slaapmasker en een kind op het bed van zijn ouders. Aan elk beeld wordt een artikel verbonden zoals beddengoed, een pyjama, enz…

VO: “Heel België slaapt in onze spullen. Omdat ze prettig slapen. Zoals dit hoeslaken van zacht katoen of dit gezellige huispak. We maken alles van fijne materialen en voor de allerlaagste prijs. Dus niets om wakker van te liggen. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat deze reclame een naakte man toont op een bed en dat de kinderen aanwezig waren op het uur waarop ze werd verspreid.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot, om promotie te voeren voor beddengoed, pyjama’s en andere artikelen, verschillende slapende personen toont. Men ziet met name een naakte man die op zijn zij op een bed ligt om een hoeslaken te presenteren. Op dat moment zegt de voice-over: “Omdat ze prettig slapen. Zoals dit hoeslaken van zacht katoen”.

Volgens de Jury vertoont de afbeelding van de naakte man op een bed een verband met het product dat gepromoot wordt en de eigenschappen ervan, namelijk een hoeslaken van zacht katoen. Bovendien heeft de Jury genoteerd dat de geslachtsdelen van de man niet zichtbaar zijn.

De Jury is van mening dat het beeld in kwestie niet choquerend is en dat deze reclame niet ongepast is ten aanzien van kinderen.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context is de Jury eveneens van mening dat de Tv-spot geen visuele elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om morele schade toe te brengen aan kinderen.

Zij is bovendien van oordeel dat het beeld niet van aard is om de waardigheid van de man aan te tasten en dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ZEEMAN
Product/Dienst: Beddengoed
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/11/2017