ZALANDO – 16/10/2012

Beschrijving van de reclame

Een camera filmt een man die mensen aanraadt om hun vrouw, vriendin of zus nooit Zalando te laten ontdekken. Hij filmt vervolgens meerdere paren schoenen. Daarna hoort men de bel. De vrouw die de deur opendoet schreeuwt als ze ontdekt dat het een leverancier is die meerdere schoendozen komt afleveren, de man schreeuwt en de leverancier schreeuwt.

Motivering van de klacht(en)

Deze spot is seksistisch en denigrerend ten opzichte van vrouwen. Er wordt niet alleen verondersteld dat vrouwen websites leren kennen dankzij de veel intelligentere mannen in hun omgeving – 'don't let your wife, girlfriend or sister discover Zalando', maar ook dat vrouwen karakterloze en oppervlakkige wezens zijn, die wanneer ze de eerste de beste online shop voor goedkope schoenen zien, niet meer te houden zijn en zonder enige twijfel onmiddellijk schoenen moeten kopen.
De klager vindt dit beledigend en van een zeer arm en vooral denigrerend beeld van de vrouw getuigen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenst te benadrukken dat het natuurlijk nooit zijn bedoeling was om bepaalde personen te ridiculiseren of te discrimineren of om genderstereotypering in het algemeen te tonen in zijn TV-reclame. Integendeel, hij waardeert ten zeerste de verscheidenheid en individualiteit van zijn klanten, hun onafhankelijkheid ten opzichte van eventuele stereotypen en hun vermogen om grondige en intelligente beslissingen te nemen. De adverteerder biedt een ruim gamma van verschillende producten en stijlen aan en mikt niet op een beperkte doelgroep, maar wil openstaan voor iedereen en mensen bereiken die een duidelijk zicht hebben op wat ze leuk vinden.
Een reclame verspreiden met de bedoeling om over te komen als een bedrijf dat genderstereotypering en de daarbij inbegrepen negatieve eigenschappen ondersteunt en dat klanten wil die hun beslissing om een product te kopen vooral baseren op een verslaving eerder dan op het feit dat de adverteerder daadwerkelijk goede producten aanbiedt, zou contraproductief zijn in functie van dit doel.

Het discrimineren van personen of genderstereotypering zijn serieuze onderwerpen, ook in de huidige maatschappij, en met de inhoud van zijn TV-spot wil de adverteerder zo’n onrespectvol gedrag tegenover iemand niet tonen of steunen.

Als de TV-reclame deze indruk gewekt heeft dan betreurt de adverteerder dit ten zeerste.
Met een extreem overdreven situatie in zijn TV-spot streeft de adverteerder een artistiek doel na door een bijna absurde scène te creëren die, in geen geval, kwetsend of stereotyperend is. Met ironie en humor wil de adverteerder gewoon de passie voor mode van zijn voornamelijk vrouwelijke klanten op de voorgrond plaatsen. De adverteerder wil een glimlach op het gezicht van de kijkers brengen en hen doen inzien dat de situatie in de TV-spot humoristisch overdreven is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot het cliché van de vrouw die veel schoenen heeft gebruikt, maar dat het op een humoristische manier werd uitgewerkt.

De Jury heeft vastgesteld dat ook de man hysterisch schreeuwt en dat de situatie op die manier uitvergroot wordt.

De Jury is van mening dat deze spot, gezien zijn uitvergroot karakter, niet van aard is om letterlijk begrepen te worden en dat het cliché door de gemiddelde consument zo begrepen zal worden.

Gelet op deze context is de Jury van oordeel dat deze spot noch seksistisch, noch denigrerend voor vrouwen is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ZALANDO
Product/Dienst: Schoenen en kleding online
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/10/2012