YUZZU – 24/02/2021

Beschrijving van de reclame

In de radiospot hoort men een man zeggen “Moi, je suis assuré chez Yuzzu. Logique, je suis un cheval, pas un âne.” terwijl hij een hinnikend geluid imiteert.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame, die mensen die hun verzekering niet bij de adverteerder hebben als ezels behandelt, bijzonder beledigend en schandalig. Als autobezitter neemt hij een enkele autoverzekering bij een verzekeraar van zijn keuze en accepteert hij het niet dat hij als een ezel behandeld wordt op een openbare zender.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat men in de radiospot een man hoort zeggen “Moi, je suis assuré chez Yuzzu. Logique, je suis un cheval, pas un âne.” terwijl hij een hinnikend geluid imiteert.

De Jury is van mening dat de verwijzing naar een ezel slechts dient als contrast met het paard dat op humoristische wijze wordt geënsceneerd om naar voor te brengen dat de keuze voor een autoverzekering bij de adverteerder een voordelige keuze is. Volgens de Jury behandelt de spot daarom nog niet alle personen die een andere keuze maken op beledigende wijze.

Met name rekening houdend met de duidelijk overdreven toon van de geviseerde spot, is de Jury eveneens van mening dat de gemiddelde consument de spot niet zal interpreteren in de zin die de klager eraan geeft.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie de menselijke waardigheid niet aantast en niet van aard is om door de gemiddelde consument als denigrerend te worden opgevat.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: YUZZU
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/02/2021