WINDEO GREEN FUTUR – 06/02/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over : « Il y a ceux qui laissent passer leur chance ».
Man : « Oh un billet de 500€ ! » (wind) « Aah il s’est envolé ! ».
Voice-over : « Et les autres qui la saisissent ».
« Pour le photovoltaïque, les certificats verts s’arrêtent au 1er février, alors saisissez votre chance avant qu’elle ne s’envole. Profitez des derniers instants des certificats verts et rentabilisez immédiatement votre installation photovoltaïque. Appelez maintenant Windeo Green Futur pour un devis immédiat. »

Motivering van de klacht(en)

De luisteraar wordt uitgenodigd om onmiddellijk een fotovoltaïsche installatie te kopen. Er wordt gezegd dat de wetgeving inzake groene certificaten in Wallonië op 1 februari zal worden gewijzigd terwijl er geen officiële datum werd meegedeeld door de Waalse regering. Volgens de klager is dit misleidende reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot onder andere het volgende vermeldt: « Pour le photovoltaïque, les certificats verts s’arrêtent au 1er février, alors saisissez votre chance avant qu’elle ne s’envole. »

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat er sprake van is om het huidige systeem van groene certificaten te wijzigen maar dat deze informatie nog niet officieel bevestigd werd door de overheid.

Door aldus een precieze datum te vermelden voor een wijziging waarvan de ingangsdatum nog onzeker is, is de reclame in kwestie van aard om de consument te misleiden in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat er reeds een nieuwe versie van de radiospot verspreid wordt die onder andere vermeldt: “Pour le photovoltaïque, les certificats verts s’arrêtent bientôt”.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WINDEO GREEN FUTUR
Product/Dienst: Fotovoltaïsch systeem
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/02/2013