WIN2DAY – 25/06/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man met een laptop in een wassalon. Via het scherm van de laptop komt de man in een casino terecht. De man wint met een slotmachine.
Op het einde van de spot wordt een laptop getoond die voorzien is van een trekarm zoals bij een slotmachine en waar uit een opening vooraan muntstukken komen.

Voice-over: “win2day.be Dat zijn de beste casino games en online poker.
Registreer nu en speel zonder risico.
Stort 10 euro en als je verliest, dan betalen we je terug.
win2day.be Het geluk is overal.”

Tekst op het scherm: “Casino & Poker”
“Registreer NU! Speel zonder risico”
“Stort €10”
“we betalen jou terug*” – met onderaan, in kleinere letters: “* Aanbod onder voorwaarden, zie win2day.be”
“Het geluk is overal”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om misleidende reclame vanwege de laptop waar geld uit rolt.
Hij begrijpt ook niet waarom reclame voor online gokken, casino en poker getoond mag worden; hij vindt dat gewoon misdadig, even erg als reclame tonen voor sigaretten.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij binnen de beschikbare tijd een boodschap helder en bevattelijk moet overbrengen. De laptop waaruit geld rolt - indien gewonnen wordt op één van zijn spelletjes - is daar een mooi voorbeeld van. Er rollen inderdaad geen munten uit iemands laptop. Het verwondert de adverteerder dat iemand dit denkt, tenzij dan enkel om een punt te maken. Hij verwijst daarbij naar het concept van de “normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker”.

Het gebruikte beeld vat een commerciële propositie duidelijk samen: “Speel op de site en je kan geld winnen”. In de spot nodigt de adverteerder uit om een spelrekening te openen op zijn site. Op de site licht hij de stortings- en uitbetalingsmogelijkheden toe. Onder de knop “bankzaken” staat met name te lezen: “U kunt geld opnemen van uw win2day.be rekening middels bankoverschrijving.”.

Tot slot lichtte de adverteerder toe dat hij een door de overheid vergunde aanbieder is en dat hij opereert onder controle van de Belgische Kansspelcommissie.

Ingevolge een vraag om bijkomende informatie vanwege de Jury deelde de adverteerder tevens mee dat de promotionele actie een speciaal aanbod voor nieuwe spelers betreft, in 3 eenvoudige stappen:
“1. Doe uw eerste storting van minstens €10
2. Speel met uw storting in onze casino
3. De storting volledig verloren binnen 48 uur? Mail support@win2day.be we betalen uw €10 terug.”

Op de vraag of de boodschap verenigbaar is met het basisbeginsel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid antwoordde de adverteerder onverdeeld bevestigend. De spot is niet discriminerend ten overstaan van ras, nationale herkomst, religie, geslacht, leeftijd, handicap of geaardheid. De spot speelt niet in op angst en maakt geen misbruik van ongeluk en lijden. De spot moedigt geen gewelddadig, onwettelijk of antisociaal gedrag of aan, en speelt niet in op bijgeloof.

Wat betreft de vraag aangaande de verenigbaarheid van deze actie met artikel 8 van het KB van 21 juni 2011 bevestigde de adverteerder de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen. Hij hanteert bewust een klein bedrag – €10. Daarenboven wil hij bewust de speelperiode kort houden – 48 uur – om geen actie op poten te zetten die de nieuwe speler verplicht lang actief te blijven.

Jurybeslissing

Wat het tweede onderdeel van de klacht betreft, vestigt de Jury er vooreerst de aandacht op dat het maken van reclame voor een vergunde kansspelwebsite wel degelijk toegelaten is. Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de betrokken aanbieder van online kansspelen over een vergunning van de Kansspelcommissie beschikt.

De Jury is tevens van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en in overeenstemming is met de terzake geldende reglementering.

Wat het eerste onderdeel van de klacht betreft, is de Jury van mening dat het beeld van een laptop waar uit een opening vooraan muntstukken komen niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WIN2DAY
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/06/2013