WILLEMS VERANDA’S – 06/11/2013

Beschrijving van de reclame

Man 1: “Koop nu aandelen met kapitaalsgarantie.”
Vrouw: “Wie gelooft dat?”
Man 1: “Open nu een spaarboekje en krijg 10%.”
Vrouw: “Jaja, dat zal wel.”
Man 2: “Mevrouw, ga voor de veilige investering en creëer een mooie meerwaarde aan uw woning.”
VO: “Verandaswillems.be. Een duurzame investering voor een zonnige toekomst.”
Man 1: “Koop nu aandelen en wordt multimiljonair.”
Vrouw: “Goh.”
VO: “Geloof geen onzin. Besteed uw geld goed en geniet nu. Inspireer u op verandaswillems.be en breng een bezoek aan één van onze toonzalen. Veranda’s Willems, meesters in verandabouw.”

Motivering van de klacht(en)

Als medewerker van een grote bank stoort de klager zich enorm aan deze reclame. De banken ondergaan een zware periode met weinig vertrouwen van de consument. Heel wat banen staan al op de helling. De klager vindt het enorm frustrerend dat bedrijven die geen band hebben met de financiële sector deze sector dieper de put in duwen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ging er van uit dat de Jury zou begrijpen dat hij het de moeite niet acht om gefundeerd te antwoorden op deze klacht; die klacht is te zot om los te lopen, bovendien is ze anoniem. Ze zouden zich beter bezig houden met hun klanten die door hun toedoen miljoenen euro’s in rook hebben zien opgaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie waarin, binnen het kader van een aansporing om te investeren in een veranda, onder meer het volgende wordt vermeld:
Man 1: “Koop nu aandelen met kapitaalsgarantie.”
Vrouw: “Wie gelooft dat?”
Man 1: “Open nu een spaarboekje en krijg 10%.”
Vrouw: “Jaja, dat zal wel.”.

De Jury heeft er tevens nota genomen dat de klacht afkomstig is van een medewerker van een bank die deze spot beoordeelt in het licht van de moeilijke periode die de financiële sector ingevolge de financiële crisis doormaakt.

De Jury is evenwel van oordeel dat de radiospot in kwestie voldoende overdreven en humoristisch gerealiseerd is om door de gemiddelde consument niet als kleinerend ten aanzien van een bepaalde commerciële activiteit te worden opgevat. De Jury is tevens van oordeel dat de spot aldus niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk of professioneel verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WILLEMS VERANDA’S
Product/Dienst: Veranda's
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Immobiliën
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/11/2013