WESTTOER – ROULARTA MEDIA GROUP – 28/06/2017

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een reeks artikels op de website onder de hoofding “Uw kust deze zomer” en meer bepaald naar het artikel “Surfen aan de Belgische kust: ‘Je moet de zee leren lezen’”.
Boven en rechts van het artikel staan banners van “De Kust” die verwijzen naar www.dekust.be.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het dossier over De Kust duidelijk gesponsord door Westtoer – gaat het om zogenaamde content marketing, maar wordt dat niet als dusdanig aangeduid door Knack Weekend. Hij vindt dit misleidend voor de consument.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de uitgever, Roularta Media Group als de beweerde adverteerder, Westtoer om een reactie verzocht.

Roularta Media Group liet gelden dat het gaat om een reeks dossiers die volledig redactioneel ingevuld worden en die het hele jaar lopen: vier dossiers over de kust, één per seizoen, met per dossier verscheidene artikels over de kust. Alle inhoud van deze dossiers en bijgevolg de artikels rond het thema kust vallen voor 100% onder de verantwoordelijkheid van de persoon verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de website Knack.be.

Wel is de reclameruimte rond het dossier en de artikels die deel uitmaken van het dossier opgekocht door een adverteerder, in casu Westtoer.

Het is ten andere zo dat elke adverteerder bij het plaatsen van zijn reclame op zoek gaat naar het medium en de doelgroep die het best of het nauwst aansluit bij zijn product om zo op de meest efficiënte wijze zijn reclameboodschap over te brengen.

Er is wel geen link tussen de inhoud van de artikels en Westtoer, dat op geen enkel moment inspraak heeft gehad omtrent de inhoud van de artikels.

Zoals duidelijk blijkt voor het artikel waarnaar de klager verwijst, gaat het over een puur redactioneel stuk, waarbij de journaliste van Knack Weekend haar journalistiek relaas weergeeft over haar eerste surfervaringen aan de Belgische kust. Dat de journaliste na afloop van haar relaas in een apart kader wat meer duiding geeft over de verschillende ‘beachclubs’ en ‘fun op het water’ aan de Belgische kust via een link naar de respectievelijke websites, maakt van dit artikel geen ‘content marketing’, noch voor Westtoer noch de organisatie met wie ze mee is gaan surfen. Het gaat ten andere niet op dat een blad/website zoals Knack Weekend niet aan zijn lezers wat meer duiding zou mogen geven over ‘waar’ en ‘hoe’ ze bepaalde activiteiten zouden kunnen uitoefenen of via welke website ze meer informatie zouden kunnen vinden over het onderwerp.

De uitgever meent dan ook dat deze klacht totaal ongegrond is, minstens niet behoort toch de bevoegdheid van de JEP, vermits het hier duidelijk niet over reclame gaat.

Westtoer heeft zich aangesloten bij het bovenstaande.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op een reeks artikels op de website van Knack Weekend onder de hoofding “Uw kust deze zomer” en meer bepaald op het artikel “Surfen aan de Belgische kust: ‘Je moet de zee leren lezen’”, met boven en rechts van het artikel banners van “De Kust” die verwijzen naar www.dekust.be.

Zij heeft tevens nota genomen van de reactie van de uitgever volgens dewelke de inhoud van het dossier en de artikels rond het thema kust volledig onder de redactionele verantwoordelijkheid vallen en er geen link is tussen de inhoud van de artikels en Westtoer, dat op geen enkel moment inspraak heeft gehad omtrent de inhoud van de artikels.

De uitgever deelde tevens mee dat het wel zo is dat de reclameruimte rond het dossier en de artikels die deel uitmaken van het dossier opgekocht is door een adverteerder, in casu Westtoer.

Wat vervolgens met name deze banners boven en rechts van het artikel betreft, is de Jury van oordeel dat deze ook duidelijk herkenbaar zijn als reclame.

Wat anderzijds echter het artikel zelf betreft, is de Jury van oordeel dat het om redactionele inhoud gaat en niet om reclame-inhoud en dat het feit dat voor meer informatie onder meer wordt verwezen naar de aan de hand van de banners gepromote website hieraan in casu geen afbreuk doet.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WESTTOER – ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: De Kust – Knack Weekend
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/06/2017