WERNER & MERTZ – 19/12/2000

Beschrijving van de reclame

De etikettering van het navulpak voor het product (vloeibaar wasmiddel) vermeldt “Uit respect voor onze omgeving” onder de merknaam en het logo van het merk (een kikvors). Behalve de vermelding “Fosfaatvrij en fosfonaatvrij. Aktieve bestanddelen voor meer dan 98 % biologisch afbreekbaar” en de samenstelling waar de termen “Anionische en niet-ionische tensiden” verschijnen wordt informatie gegeven over de gebruiksaanwijzing.

Motivering van de klacht(en)

De consument draagt geen kennis van de termen “anionisch” – “niet-ionisch” en “tensiden” en kan derhalve niet inschatten of de termen naar waarheid betrekking hebben op de vermelde slogan. Er is dus inbreuk op art. 10 van de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft uitleg verschaft i.v.m. de productie, de verpakking en de samenstelling van het product, wat betreft de vermindering van het effect op het milieu.

Jurybeslissing

Gelet op de vermeldingen op de verpakking en rekening houdend met de aanbeveling van de Europese Commissie 89/542 naar hetwelk de adverteerder heeft verwezen en die voorschrijft op de verpakking van detergenten de bestanddelen als anionische en niet-ionische tensiden te vermelden, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren, o.m. t.a.v. art. 10 van de code.

Adverteerder: WERNER & MERTZ
Product/Dienst: Froggy
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/12/2000