WERNER & MERTZ – 09/08/1999

Beschrijving van de reclame

De verpakking van het product bestemd voor “permanent biologisch onderhoud voor alle leidingen” legt uit dat het product, samengesteld uit bacteriën en niet-pathogene enzymen, organisch materiaal afbreekt, van zodra ondergedompeld in het sifonwater. Naast een gebruiksaanwijzing en de samenstelling met technische en chemische terminologie, wordt ook vermeld “Tarax-staafjes zijn ideaal voor septische putten en respecteren onze omgeving”.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. Het is onbegrijpelijk waarom het product bijdraagt tot het respecteren van het milieu.

Jurybeslissing

Gelet op de door de adverteerder meegedeelde uitleg volgens dewelke het product een biologische samenstelling heeft en geen zuren of bijtende soda bevat en gezien zijn voorstel om de vermelding “zonder zuren, noch bijtende soda” toe te voegen op het etiket, was de Jury van mening dat er geen inbreuk meer was op de code, in het bijzonder op artikelen 6 (duidelijke aanduiding van het stadium in de levenscyclus van het product of van de eigenschap waarop de verwijzing naar de gevolgen voor het milieu betrekking heeft) en 7 (geen slogans die erop wijzen dat het product geen gevolgen heeft voor het milieu) voor zover deze vermelding in de onmiddellijke nabijheid van de woorden “respecteren onze omgeving” wordt geplaatst. Er wordt geen strijdigheid met art. 10 (geen wetenschappelijke of milieueigen terminologie die niet relevant of begrijpelijk is) weerhouden nu er enkel in het gedeelte “samenstelling van het product” technische termen worden gebruikt.

Gevolg

De adverteerder heeft de etikettering overeenkomstig de aanbeveling van de Jury gewijzigd.

Adverteerder: WERNER & MERTZ
Product/Dienst: Tarax
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  09/08/1999