WEPWINDROSE – 01/06/2004

Beschrijving van de reclame

Onder de titel : « Un autre regard sur le monde, une expérience … ACCUEILLEZ ! » en met een tekst die als volgt begint : « L'ASBL WEP/WINDROSE, organisme d'échanges d'étudiants, offre à des jeunes étrangers la possibilité de découvrir notre pays… », stelt de advertentie de culturele verrijking voor, voor diegenen die het onthaal van buitenlandse studenten aanbieden. Een korte voorstelling van 3 jongeren wordt gegeven met een oproep tot families die belangeloos de jongeren willen ontvangen tijdens het volgend schooljaar. Telefoon, postadres en e-mail van de vzw worden vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De vermelding van een VZW waarachter een commerciële vennootschap schuilt is misleidend, door te laten denken dat het gaat om vrijwilligerswerk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft het bewijs van het bestaan van de VZW WEP-Windrose meegedeeld. In samenwerking met in het buitenland gevestigde organisaties die de uitwisseling met het buitenland bevorderen, zocht zij onthaalfamilies en verzekerde zij de begeleiding van buitenlandse jongeren in België. Haar exploitatiezetel is gevestigd op de zetel van de N.V. WEP die gespecialiseerd is in het verblijf van Belgische jongeren in het buitenland. De complementariteit van de activiteiten laat aan de VZW toe om van de administratieve en materiele bijstand van de vennootschap te genieten.

Jurybeslissing

Zonder zich uit te spreken over de activiteiten van de organisatie noch hen te waarborgen, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren t.a.v. de inhoud van de advertentie, ondermeer wat betreft de vermelding van een VZW.

Adverteerder: WEPWINDROSE
Product/Dienst: Onthaal buitenlandse studenten
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/06/2004