WELLVITA – 18/12/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website van de adverteerder waarnaar de klaagster verwijst, bevat onder meer een afbeelding van het product in kwestie en een rood kader met “Speciale prijs - € 16,95 – 50% korting” met daaronder de doorgestreepte vermelding “Normale prijs € 33,95”, “Prijs vanaf € 16,95” en een knop “Product kopen”.
Als men hierop klikt komt men op een pagina met de keuze tussen:

- “Movizin Complex – Eenmalige aankoop” voor de prijs van € 44,95 en met onder meer de volgende vermeldingen: “Jij kunt Movizin Complex bestellen als losse aankoop voor de prijs van € 44,95*. De prijs is hoger dan wanneer je gebruik maakt van onze leveringsservice aanbieding en het is dan ook niet mogelijk om de eerste verpakking aan te schaffen voor de helft van de prijs.”
- “Movizin Complex – Leveringsservice” voor de prijs van € 16,95 en daarna € 33,95 en met onder meer de volgende vermeldingen: “Probeer Movizin Complex 60 dagen lang voor de helft van de prijs, slechts € 16,95*. Hierna zorgt onze automatische leveringsservice ervoor, dat je om de twee maanden een nieuwe voorraad van Movizin, toegestuurd krijgt, dat de behoefte voor 2 maanden dekt. Dit voor slechts € 33,95*. Je kunt op elk gewenst moment een pauze inlassen of de leveringsservice stopzetten.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster haalde aan dat er aangeboden wordt dat je het product kunt kopen voor € 16,95 in plaats van € 33,95 (doorgestreepte prijs). Toen zij ging bestellen, zag zij echter dat als zij het product ging kopen, zij daar plots € 44,95 voor zou moeten betalen, tenzij zij akkoord zou gaan met herhaaldelijke toezegging. Zij vindt dit bijzonder misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat wanneer een klant het product wil bestellen, hij de keuze uit twee mogelijkheden heeft. Hij biedt een eenmalige aankoop aan voor €44,95; deze is zonder een leveringsservice en hij vermeldt dat een eerste verpakking dan ook niet aan te schaffen is voor de helft van de prijs. De andere aanbieding is voor €16,95. Hierbij staat vermeld dat deze met een automatische leveringsservice is, en dat men om de twee maanden een nieuwe voorraad Movizin toegestuurd krijgt, die de behoefte voor twee maanden dekt, voor €33,95. Direct hierachter staat geschreven dat men op elk gewenst moment een pauze kan inlassen of de leveringsservice kan stopzetten. Eenieder kan dus bestellen met of zonder herhaalservice.

De adverteerder voerde tevens aan dat een korting altijd betekent dat een verdere aankoopprijs hoger zal zijn. In het geval van 50% korting, is de prijs bij een volgende levering de dubbele prijs. Bij het klikken op "Product kopen" komt men op de volgende pagina, waar twee vakken staan waaruit men een keuze kan maken om te bestellen. Hij meent dat hij duidelijk naar de klant communiceert hoe men kan bestellen, voor welke prijs en onder welke voorwaarden. De klant bepaalt na het lezen van deze twee keuzes welke hij desgevallend wil bestellen, zonder dat hij de klant verplicht om te bestellen als deze niet akkoord gaat. Wanneer de klant kiest om te bestellen met een herhaalservice, dus kiest voor de aanbiedingsprijs, bepaalt de klant zelf hoe lang hij de producten wenst te blijven ontvangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de reclame op de website waarop zij betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de klaagster verwijst naar de doorgestreepte prijs van € 33,95 en naar de aanbieding om het product in kwestie voor € 16,95 te kopen.

Zij heeft tevens vastgesteld dat men als men op de onder deze aanbieding aanwezige knop “Product kopen” klikt op een pagina komt met de keuze tussen de optie “Movizin Complex – Eenmalige aankoop” voor de prijs van € 44,95 en de optie “Movizin Complex – Leveringsservice” voor de prijs van € 16,95 en daarna € 33,95.

De Jury is van mening dat de consument aldus voldoende duidelijk geïnformeerd wordt omtrent de twee mogelijkheden om het product te bestellen en omtrent het feit dat de promotionele prijs betrekking heeft op de eerste levering in het raam van een leveringsservice.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WELLVITA
Product/Dienst: Movizin
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/12/2019