WATWAT – DE AMBRASSADE – 07/07/2021

Beschrijving van de reclame

De campagnewebsite bevat bovenaan een banner waarop voornamen van personen met hun leeftijd vanaf 16j en “is daar” verschijnen (bv. “Eva, 19j is daar”), en daaronder rechts de volgende tekst:
“Ik ben daar
Je vaccin, het meest besproken event van het jaar
81% van de 16-25-jarigen die meededen aan een recente enquête van UAntwerpen, wil zich laten vaccineren. 13% twijfelt.
Heb jij twijfels bij het vaccin? Of ‘ben jij daar’ als het jouw beurt is? Krijg hier meer info en maak de juiste keuze voor jou.”
Daaronder een knop “Ik twijfel” en een knop “Ik ben daar”, en links ervan een teller met “Al (x aantal) mensen zijn daar”.
Daaronder onder meer een afbeelding van een onderarm met tatoeagestickers, waaronder een met een smiley en “Het doet geen pijn” en een met een spuit met een smiley en “Spuit mij vol”.
De knop “Ik twijfel” leidt naar een informatiepagina met bovenaan de tekst: “Het is oké om te twijfelen. Je leest en hoort van alles over het vaccin. Maar hoe zit het nu echt? Informeer je goed en maak de keuze waar jij je het beste bij voelt.”, en onderaan getuigenissen van zowel personen die geen vaccin willen als personen die wel een vaccin nemen.

Op de Instagrampagina en andere sociale media van de adverteerder staat analoge campagne-inhoud.

Een campagnebanner die op het onderwijsplatform Smartschool verscheen bevat afbeeldingen van de verschillende tatoeagestickers, met daartussen de tekst:
“Ik ben daar
Wat als ik geen vaccin wil?
Kan ik bijwerkingen krijgen van het vaccin?
Hoe praat ik met anderen over het vaccin?
Vind info op www.ikbendaar.be”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klaagster vindt het als ouder zeer ongepast om deze reclame tegen te komen. Zij vindt dit een zeer suggestieve actie die kinderen via een enorme groepsdruk duwt richting vaccinatie met een niet grondig getest vaccin waar men geen langetermijngevolgen van kent. Dit alleen al is er voor haar compleet erover, maar dan komt de slogan “Spuit mij vol” er nog bij met een spuit en een tattoosticker. Volgens haar kan dit zowel op seksueel als op drugsvlak compleet verkeerd geïnterpreteerd worden.

2) Volgens de klaagster gaat het hier om ontoelaatbare promotie voor medische handelingen gericht aan jongeren, zonder geïnformeerde toelating, maar uitgelokt, opgedrongen en gemanipuleerd met hele leugen en halve waarheden. Zij wijst tevens op de volgens haar buitengewoon onwelvoeglijke campagneslogan “Spuit mij vol”.

3) Aangezien de WHO adviseert om kinderen en jongeren niet te vaccineren, vindt de klaagster het niet kunnen dat zelfs via Smartschool dergelijk sluipend gif binnenkomt. Met slogans als “Spuit mij vol” lijkt het volgens haar meer op een wervingscampagne voor pedofielen. Ze vindt het wansmakelijk, alle schaamte voorbij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat WAT WAT een platform is van meer dan 80 organisaties (zoals Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Door de krachten te bundelen onder één merknaam is WAT WAT het referentiepunt voor jongeren met vragen. De Ambrassade coördineert WAT WAT in opdracht van de Vlaamse Overheid. WAT WAT speelt in op actuele informatienoden van jongeren.
De ‘Ik ben daar’-campagne is een informatieve campagne teneinde jongeren te informeren over de coronavaccinaties. De vaccinatie is immers het belangrijkste onderwerp van 2021. Jongeren krijgen de komende maanden de keuze om al dan niet gevaccineerd te worden en hebben nood aan duidelijke en betrouwbare informatie, maar er is veel desinformatie op het internet. WAT WAT wil jongeren door middel van de ‘Ik ben daar’-campagne informeren en ondersteunen in het maken van hun eigen keuze over de vaccinaties.
Uit bevragingen blijkt dat een belangrijk deel van de jongeren nog twijfelen of ze zich zullen laten vaccineren of niet. De campagne richt zich op de jongeren die bereid zijn zich te laten vaccineren, twijfelen om dat al dan niet te doen of meer informatie zoeken over de vaccins. Deze jongeren wil de adverteerder uit de stilte halen en actief informeren met correcte informatie, ondersteund door experten. Deze campagne richt zich op 16- tot 24-jarigen. Ook jongeren die twijfelen zijn een belangrijk deel van de doelgroep. Zij moeten met hun vragen terecht kunnen bij WAT WAT en betrouwbare, niet-sturende antwoorden krijgen op hun vragen. De keuze van jongeren om zich niet te laten vaccineren, wordt gerespecteerd. De campagne dwingt niemand om zich te laten vaccineren. WAT WAT biedt een antwoord op de vragen van jongeren, informeert hen op een correcte manier over de vaccins en gaat de verspreiding van desinformatie tegen. Op die manier wil de adverteerder jongeren empoweren om een eigen bewuste keuze te maken.
De campagne kwam tot stand dankzij de feedback van verschillende panels met daarin professionals uit de academische wereld, het onderwijs, jeugdwerkorganisaties en verschillende contentpartners. Een eerste versie werd vervolgens voorgesteld aan een brede groep diverse jongeren die hun feedback hebben gedeeld op alle campagnemateriaal. Met deze feedback werd de campagne gefinaliseerd.
Wat meer specifiek de campagneslogan “Spuit mij vol” betreft, deelde de adverteerder mee dat deze participatief tot stand was gekomen met de doelgroep en door de verschillende jongerengroepen die bevraagd werden als nummer één slogan was gekozen uit vele slogans. Hij hanteert tijdens de campagne echter vele verschillende slogans, en “Spuit mij vol” is er maar één van en niet per se de meest zichtbare.
Dat de doelgroep van Smartschool ook -16-jarigen betreft was een inschattingsfout van zijn samenwerking met Smartschool. Smartschool besloot, in samenspraak met De Ambrassade, het campagnebeeld offline te halen van hun platform. De adverteerder was in de veronderstelling dat er gedifferentieerd kon gecommuniceerd worden met de verschillende leeftijdscategorieën van Smartschool en zal dat in toekomstige samenwerkingen beter met hen afstemmen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van het campagnemateriaal in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vooreerst verduidelijkt dat zij zich beperkt tot het onderzoek van de campagne-inhoud in kwestie, zonder zich te buigen over het debat inzake vaccinatie, wat niet tot haar bevoegdheid behoort.

De Jury heeft het campagnemateriaal vervolgens in het bijzonder getoetst aan de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze campagne teneinde jongeren over de coronavaccinaties te informeren en hen te ondersteunen in het maken van hun eigen keuze over de vaccinaties gericht is op 16- tot 24-jarigen die bereid zijn zich te laten vaccineren, twijfelen om dat al dan niet te doen of meer informatie zoeken over de vaccins en tot stand kwam dankzij de feedback van verschillende panels met daarin professionals uit de academische wereld, het onderwijs, jeugdwerkorganisaties en verschillende contentpartners.
Met betrekking tot de in de klachten specifiek geviseerde campagneslogan “Spuit mij vol” deelde hij mee dat deze participatief tot stand was gekomen met de doelgroep en zelfs hun favoriete slogan was. Dat de doelgroep van het onderwijsplatform Smartschool ook -16-jarigen betreft was echter een inschattingsfout in zijn samenwerking met hen, daar hij in de veronderstelling was dat er gedifferentieerd kon gecommuniceerd worden met de verschillende leeftijdscategorieën, en het betrokken campagnebeeld werd in samenspraak offline gehaald van dit platform.

De Jury heeft vastgesteld dat de campagnewebsite naast informatie onder meer ook getuigenissen bevat van zowel personen die geen vaccin willen als personen die wel een vaccin nemen en tevens duidelijk aangeeft dat het oké is om te twijfelen en dat vaccinatie niet verplicht is.

Zij is van mening dat het voormelde door de adverteerder met de campagne nagestreefde doel aldus duidelijk blijkt uit het campagnemateriaal.

Zij heeft tevens vastgesteld dat de kwestieuze slogan slechts een klein onderdeel van de ruimere campagne uitmaakt en is van mening dat de boodschap en het opzet van de campagne niet tot deze of andere gebruikte individuele slogans kunnen worden herleid.

In deze context is de Jury van mening dat de gebruikte bewoordingen en afbeeldingen wel degelijk in een rechtstreeks en proportioneel verband staan met het nagestreefde doel van de betrokken informatiecampagne.

Zij is derhalve van oordeel dat het campagnemateriaal niet indruist tegen de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren met betrekking tot het campagnemateriaal in kwestie.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WATWAT – DE AMBRASSADE
Product/Dienst: Campagne ‘Ik ben daar’ inzake Covid-19-vaccinatie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/07/2021