WATTPLUS – 14/01/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een bon onder de vorm van een groene kerstboom, waarin de volgende tekst staat vermeld :“WATTPLUS SCHENKT IEDEREEN EEN GRATIS KERSTBOOM”, gevolgd door een verklarende tekst in kleinere karakters : “Een schitterend kerstgeschenk van WattPlus : 7000 Nordmann kerstbomen. Wilt u er ook één? Dat kan. Knip deze bon uit en geef hem aan uw WattPlus verdeler. Hij of zij bezorgt u dan een afhaalbon die u bij AVEVE Tuincentrum recht geeft op een gratis kerstboom. Tenslotte nog dit : breng de laatste eindafrekening mee van uw stroomverbruik. Als u dat wenst, maken wij u een vlijmscherpe offerte voor milieuvriendelijke stroom. Voor het adres van uw WattPlus verdeler : www.wattplus.be of 0800 32 032”. Onder deze bon staat vermeld : “Actie geldig van 2/12/03 t.e.m. 20/12/03 en zolang de voorraad strekt.”

Een pop-up op de website van de adverteerder toont een rij mensen die aanschuiven. Vooraan staat koning Albert in uniform, met daarachter Michael Jackson en Sergio. Ze hebben allen een bon onder de vorm van een groene kerstboom in de hand. Tekst : “WATTPLUS SCHENKT IEDEREEN EEN GRATIS KERSTBOOM”. Als men op de pop-up klikt krijgt men opnieuw een afbeelding te zien van koning Albert met de bon in kwestie in zijn hand, alsook dezelfde verklarende tekst die men terugvindt in de advertentie. Er wordt tevens de mogelijkheid aangeboden om door te klikken teneinde het adres van een WattPlus-verdeler in de buurt te raadplegen.

Motivering van de klacht(en)

De afhaalbon wordt enkel overhandigd wanneer men een abonnement afsluit of offerte aanvraagt. Dit aanbod is dus niet vrijblijvend, terwijl dit niet blijkt uit de reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de actie geldig was voor iedereen en zonder aankoopverplichting. Hij bevestigde tevens dat hij zijn handelsagenten hierover herhaaldelijk middels elektronische nieuwsbrief ingelicht heeft en betreurt dan ook dit incident. Hij stelde hiervoor geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen en verzocht om de identiteit van de betreffende handelsagent mede te delen teneinde hem met deze klacht te confronteren en de integriteit van Wattplus aan te tonen.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de bewering van de adverteerder dat er inderdaad geen aankoopverplichting geldt, is de Jury van oordeel dat de inhoud van de advertentie niet van aard is om de consument te misleiden en heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren. Wat de handelswijze van de handelsagenten in de verkooppunten betreft is zij niet bevoegd, maar terzake heeft zij er nota van genomen dat de adverteerder zijn handelsagenten over de actie heeft gebrieft en hij de handelsagent in kwestie hierover zal interpelleren.

Wat de pop-up betreft was de Jury dezelfde mening toegedaan voor wat de redactionele inhoud betreft. Anderzijds wat de visual betreft die een afbeelding bevat van koning Albert, Michael Jackson en Sergio, heeft zij de aandacht van de adverteerder gevestigd op de toepasselijke regels inzake het verwijzen naar personen.

Adverteerder: WATTPLUS
Product/Dienst: Kerstboomactie
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/01/2004