WATERLOO (NL) – 09/12/2003

Beschrijving van de reclame

In een tv-spot toont men achtereenvolgens beelden van een jonge vrouw met een goed ontwikkelde boezem. Geleidelijk aan worden de borsten steeds meer ontbloot. Vrouwenstem : “Nieuw in België sms one to one. Direct contact met het meisje van jouw keuze. SMS chat naar 3350. 100 % life en lekker anoniem. SMS chat naar 3350”. Tekst : “SMS chat naar 3350 18 jaar en ouder www.smsone2one.be € 1,5 pb”.

Motivering van de klacht(en)

Het betreft een frauduleuze reclame want door deel te nemen aan deze chatdienst komt je gsm-nummer in een database terecht waardoor je elke dag hotjokes toegestuurd krijgt die gefactureerd worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de consument door een sms te sturen zichzelf had aangemeld voor hun sms dienst en dat het welkomstbericht dat hij ontvangt duidelijk de kosten en de wijze van afmelden vermeldt, hetgeen tevens uitgelegd wordt op zijn website. Hij benadrukte dat dit volledig in overeenstemming is met de regels opgelegd door de Belgische Telecomoperatoren. De adverteerder liet op verzoek van de Jury de tekst van het welkomstbericht geworden.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat er in de reclame geen melding wordt gemaakt van het feit dat men dagelijks een hotjoke zal toegestuurd krijgen, die bovendien zal gefactureerd worden aan 1,5 euro per bericht. Zij is van oordeel dat de vermelding in de reclame van het website-adres waar bijkomende inlichtingen kunnen geraadpleegd worden terzake, geen vrijgeleide vormt om in de reclame zelf essentiële inlichtingen weg te laten. Het feit dat de consument dagelijks 1 hotjoke zal ontvangen tegen betaling is geen vanzelfsprekend gegeven. Zij is dan ook van oordeel dat door niet alle prijselementen te vermelden (enkel de prijs van de chatservice wordt vermeld in kleine lettertjes) de consument kan misleid worden. Ook het welkomstbericht wijzigt hier niets aan.

De Jury stelt bovendien vast dat in het welkomstbericht geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het chatten en de hotjokes, waardoor het voor de consument niet duidelijk is dat er ook voor de hotjokes zal moeten betaald worden. Bovendien zou de vermelding “E1,5pb 1bpd” beter voluit vermeld worden om de duidelijkheid ten goede te komen.

Op basis van art 23, 2° - 4° en art 78, 3° van de WHPC, van art. 3 en 5 van de IKK-code en art. 6 §1 en §2 van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie (Vlaamse Gemeenschap),
heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door alle prijselementen duidelijk te vermelden, en in afwachting deze reclame niet meer te verspreiden. Zij benadrukte tevens dat in de hypothese dat de consument niet enkel zou dienen te betalen per verstuurde sms, maar bijvoorbeeld ook per ontvangen sms, dit dan uiteraard ook duidelijk dient vermeld te worden in de reclameboodschap.

Gevolg

Na verschillende herinneringen bevestigde de adverteerder dat de reclame niet meer zou uitgezonden worden en dat hij zijn toekomstige spot voor voorafgaandelijk onderzoek zou voorleggen. Aangezien de adverteerder deze nooit heeft overgemaakt, werd de media hiervan op de hoogte gesteld.

Adverteerder: WATERLOO (NL)
Product/Dienst: Chatservice
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/12/2003