WALIBI – 27/10/2010

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een heksachtige vrouw met sleutels in haar hand.
Tekst : Halloween Marva’s Monster Festival van 23 oktober tot 7 november.
Vermelding van de prijs van de tickets via internet. Logo van het park + vermelding van de website.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het schandalig dat een onderneming die zich op een familiaal publiek richt, niet meer nadenkt over de impact van zulke beelden op kinderen. Een jongetje van vier vertelde hem dat deze reclame hem bang maakte en dat hij nachtmerries zou hebben. Zeker weten dat hij niet de enige is… De klager heeft de affiches overal gezien, er is geen ontkomen aan. Wat hem betreft, als volwassene, is hij overzadigd van dit soort beelden die steeds meer gewelddadig zijn en die aan de mensen opgelegd worden door middel van publieke affichage.

Standpunt van de adverteerder

In 2008 en 2009 was de held van het Monster Festival in Walibi de verschrikkelijke Draco, schoonzoon van Marva. De adverteerder heeft geen enkele opmerking of verwijt gekregen van bezoekers dat dit personage beangstigend zou zijn. Dit jaar heeft de adverteerder gekozen voor Marva. Er is weinig verschil behalve dat het om een vrouw gaat in plaats van een man.

Halloween speelt traditioneel in op voorouderlijke angsten. We vinden thema’s terug zoals Dracula, spoken, monsters, enz. Kinderen zijn volgens hun gevoeligheidsgraad min of meer aangetrokken door wat angst aanjaagt. Ze leren zo om een onderscheid te maken tussen een afbeelding die angstaanjagend is (dus een spel) en de realiteit. Ouders spelen hierin een belangrijke rol om het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid aan hun kinderen aan te leren.

Ten slotte kent het Monster Festival in het kader van Halloween feesten een enorm succes bij heel veel families met kinderen, wat aantoont dat de ludieke en humoristische aspecten de regel zijn.

De adverteerder schenkt natuurlijk aandacht aan de opmerkingen van de ouders. Hij denkt echter dat deze afbeelding binnen de normen van het aanvaardbare blijft.

De adverteerder probeert een gedragslijn te houden door de kwaliteit van de afbeeldingen die hij uitkiest, ook al zijn deze min of meer beangstigend.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche een heks toont ter promotie van het Monster Festival in Walibi ter gelegenheid van Halloween.

Het beeld in kwestie roept het thema van Halloween op, dat eigen is aan deze periode van het jaar. De Jury is van oordeel dat dit beeld duidelijk fictief is. Zij is van mening dat deze reclame niet van aard is om het publiek bang te maken of om aan te zetten tot geweld.

Ze is ook van mening dat deze reclame geen schade zal toebrengen aan kinderen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WALIBI
Product/Dienst: Halloween campagne
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/10/2010