WALIBI – 14/11/2016

Beschrijving van de reclame

De affichagecampagne van Walibi voor Halloween bevat twee afbeeldingen met de titel “Walibi Halloween”.

De afbeelding met de tekst “Enjoy* the day … (*Geniet van de dag…)” toont een “steampunk” man met een wapen in de hand, met op de achtergrond een westerndecor bij dag.

De afbeelding waarop de klachten betrekking hebben, met de tekst “… Fear the night* (*…Vrees de nacht)” toont een “steampunk” man wiens gezicht beschadigd is (opgezwollen oog, afgestorven neus et bebloede mond met de tanden zichtbaar), met op de achtergrond hetzelfde westerndecor bij nacht.

Er zijn zowel kleinere affiches met slechts een van de afbeeldingen als grotere affiches met beide afbeeldingen naast elkaar.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager vindt deze affiche totaal ongepast ten aanzien van de kinderen die haar zullen zien.

2) Volgens de klager is de affichering voor de activiteiten rond Halloween zeer angstaanjagend voor jonge kinderen. De gehele publieke sfeer wordt overspoeld met deze vreselijke misvormde personages en op de weg naar school vindt hij dit choquerend. Ouders moeten op zoveel dingen letten en als de reclame eveneens horror en geweld genereert zonder dat men het kan vermijden, gaat het volgens hem om een aantasting van het recht om niet overstelpt te worden met deze soort inhoud.

3) De klager is werkelijk gechoqueerd door deze angstaanjagende affiches. Deze zouden jonge kinderen echt kunnen terroriseren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de communicatiebeelden die hij dit jaar voor Halloween brengt opnieuw in de lijn van de voorgaande jaren liggen, met dit jaar zelfs een extra beeld dat, geïnspireerd op de Steampunks, expliciet kindvriendelijk kan genoemd worden. Indien adverteerders elke keer hun communicatie zouden moeten aanpassen om één of enkele opmerkingen (3 eerder vaag geformuleerde in dit geval) ter wille te zijn, zou adverteren stilaan onmogelijk worden.

Hij is zich, als familie- en jongerenpark bij uitstek, zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid via zijn imago in de maatschappij. Daarom bespeelt hij ook steeds thema’s die reeds hun “bestaan” kennen in de buitenwereld (heksen, trollen, vampieren, zombies, tovenaars, …) maar tevens duidelijk fictief zijn. Door middel van bevragingen bij kinderen heeft hij kunnen vaststellen dat zij zich enerzijds aangetrokken voelen tot wat angst aanjaagt maar ook, anderzijds, zeer bekwaam zijn om hierin ook fictie (spel) en werkelijkheid te onderscheiden. Ouders spelen daarin ook een belangrijke rol om kinderen dit onderscheid te laten inzien.

Kinderen worden anno 2016 met veel meer impulsen geconfronteerd tussen realiteit en fantasie dan via zijn communicatie. Zowel in andere toeristische attracties als in andere sectoren zoals films, stripverhalen, videogames, het web, TV, enz. wordt er een spel gespeeld tussen fantasie en werkelijkheid. De echte realiteit die hen bijvoorbeeld via het nieuws bereikt is meestal vele malen gruwelijker en juist daarom is het ook van belang dat zij makkelijk het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid leren maken. Volgens de adverteerder kan zijn communicatie hierbij eerder een hulp zijn, terwijl dit trachten te ontkennen meer tot vervaging van deze grenzen zal leiden. Tot slot van rekening is het kind zelf daarmee ook niet geholpen en kunnen we enkel maar toejuichen dat het kind voldoende weerbaarheid kan opbouwen om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende boodschappen die het overal in de buitenwereld kan tegenkomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affichagecampagne van Walibi voor Halloween twee afbeeldingen met de titel “Walibi Halloween” bevat. Zij heeft vastgesteld dat de afbeelding waarop de klachten betrekking hebben, met de tekst “… Fear the night* (*…Vrees de nacht)” een “steampunk” man toont wiens gezicht beschadigd is en dat de andere afbeelding met de tekst “Enjoy* the day … (*Geniet van de dag…)” een “steampunk” man toont wiens gezicht niet beschadigd is, beide met als achtergrond een westerndecor.

De Jury heeft tevens kennis genomen van de precedenten inzake de affichagecampagnes van de adverteerder ter gelegenheid van Halloween de voorgaande jaren.

De Jury heeft in herinnering gebracht dat het feest van Halloween traditioneel inspeelt op angstgevoelens en dat de adverteerder vrij is om dit thema aan te snijden in zijn reclame.

Wat betreft de huidige affichagecampagne en met name ook de afbeelding waarop de klachten betrekking hebben, heeft de Jury bovendien vastgesteld dat – in tegenstelling tot wat de voorgaande jaren het geval was – het personage dat afschrikwekkend zou kunnen overkomen niet afgebeeld wordt in een attractie die op realistische wijze doet denken aan deze die voorhanden zijn in het pretpark waarvoor reclame wordt gemaakt en evenmin een grijpende beweging maakt in de richting van de kijker.

Zij is derhalve van mening dat de afbeelding in kwestie niet van aard is om een te realistische sfeer op te roepen en aldus te choqueren. Zij is tevens van mening dat het beschadigde gezicht in de afbeelding waarop de klachten betrekking hebben niet op de voorgrond wordt geplaatst in de affiches.

Dit is naar de mening van de Jury des te meer het geval voor de affiches die beide afbeeldingen naast elkaar tonen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat op basis van de huidige affichagecampagne niet dient te worden gevreesd voor een evolutie doorheen de jaren naar telkens meer en meer afschrikwekkende affiches en dat zij derhalve in casu geen advies van voorbehoud dient te formuleren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WALIBI
Product/Dienst: Walibi Halloween
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/11/2016