WALIBI – 10/11/2015

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel “Walibi Halloween Panic Attacks” toont verklede en geschminkte personages in het thema van Halloween in een attractie van Walibi. Het personage vooraan opent zijn bebloede mond en strekt zijn hand uit.

De affiche met de titel “Walibi Terror Night” toont het duistere gelaat van een man met bebloede mond en verwondingen op de wangen.

Motivering van de klacht(en)

1) Het lijkt de klager totaal ongeoorloofd overal op de openbare weg, op ooghoogte, zeer angstaanjagende en smakeloze beelden te verspreiden. Hij merkt bij zijn eigen kinderen (5 en 8 jaar) en ook bij hun vriendjes dat deze beelden veel te werkelijk lijken, zodat ze er echt schrik van hebben, met angst om alleen naar de kamer te gaan en nachtmerries als gevolg.

2) De klager vindt de geafficheerde reclame ongepast. Als ouder van een klein meisje van 8 jaar dat bij het binnenkomen/buitengaan van haar school elke dag geconfronteerd wordt met deze geafficheerde afbeelding, stelt hij de angst vast die deze reclame veroorzaakt bij haar en bij andere kinderen van haar leeftijd en jonger. Hij vindt het onaanvaardbaar dat Walibi jaar na jaar onze straten vervuilt in de periode van Halloween.

3) De afgebeelde horrorpersonages, waarvan sommigen duidelijke verminkingen vertonen, zijn volgens de klager zodanig realistisch dat ze niet geschikt zijn voor jongere kinderen. Aangezien de affiches voornamelijk en overvloedig in stations aanwezig zijn, een omgeving waar ouders met hun kinderen vaak vertoeven, vindt hij ze ongepast voor de omgeving waarin ze worden gebruikt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de communicatiebeelden die hij voor Halloween brengt helemaal in de lijn van de voorgaande jaren liggen.
De talrijke bezoekers naar aanleiding van Halloween bewijzen dat het ludieke, humoristische en fictieve karakter van dit volksfeest wel degelijk gesmaakt wordt.

Hij is zich daarbij, als familie- en jongerenpark bij uitstek, zeer bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarom bespeelt hij steeds thema’s die reeds hun “bestaan” kennen in de buitenwereld (heksen, trollen, vampiers, zombies, tovenaars, …) maar tevens duidelijk fictief zijn. Door middel van bevragingen bij kinderen heeft hij kunnen vaststellen dat zij zich enerzijds aangetrokken voelen tot wat schrik aanjaagt maar ook, anderzijds, zeer bekwaam zijn om hierin ook fictie (spel) en werkelijkheid te onderscheiden. Ouders spelen daarin ook een belangrijke rol om kinderen dit onderscheid te laten inzien.
Kinderen worden bovendien anno 2015 met veel meer impulsen geconfronteerd tussen realiteit en fantasie dan het geval is via zijn communicatie. Zowel in andere toeristische attracties als in andere sectoren zoals films, stripverhalen, videogames, TV, enz. wordt er een spel gespeeld tussen fantasie en werkelijkheid.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche “Walibi Halloween Panic Attacks” verklede en geschminkte personages in het thema van Halloween toont in een attractie van Walibi. Het personage vooraan opent zijn bebloede mond en strekt zijn hand uit. Zij heeft eveneens vastgesteld dat de affiche “Walibi Terror Night” het duistere gelaat van een man met bebloede mond en verwondingen op de wangen toont.

De Jury heeft in herinnering gebracht dat het feest van Halloween traditioneel inspeelt op angstgevoelens en dat de adverteerder vrij is om dit thema aan te snijden in zijn reclame.

Desalniettemin en gelet op het feit dat het gaat om affichering op de openbare weg, is de Jury van mening dat de afbeeldingen in kwestie, in hun concrete realisatie en de sfeer die zij oproepen, te realistisch kunnen blijken te zijn voor jonge kinderen en het risico lopen om deze laatsten te choqueren.

De Jury vreest eveneens voor een evolutie doorheen de jaren naar telkens meer en meer afschrikwekkende affiches.

Ze is derhalve van mening dat deze reclame negatieve reacties kan veroorzaken bij een deel van het publiek. Ze heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren in overeenstemming met artikel 2 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud houdt in dat de adverteerder vrij is met betrekking tot het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WALIBI
Product/Dienst: Walibi Halloween
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  10/11/2015