WALIBI – 06/11/2013

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel “Walibi presenteert Halloween Zombie Celebration” toont verklede en geschminkte personages in het thema van Halloween in een attractie van Walibi. Het personage vooraan opent zijn bebloede mond en strekt zijn hand uit.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat deze reclame, die mensen toont die voorgesteld worden als verschrikkelijke monsters met vampierenogen en monden vol bloed, koude rillingen en een totale afkeer veroorzaakt die soms zo ver gaat dat men er bijna van moet braken. Deze choquerende campagne veroorzaakt problemen op het vlak van de menselijke waardigheid en het zielenleven van kinderen en overigens ook van volwassenen.Bovendien bevinden deze affiches zich op de voetpaden van kinderen. Het is onaanvaardbaar om mensen te dwingen om naar dit soort afbeeldingen te kijken. Bij kinderen roept dit schrik, angst, de dreiging om alleen te blijven op en dezelfde personages te vinden in winkels, achter een boom, onder een bed!
De adverteerder respecteert geen enkele deontologische regel.

Volgens de klagers is deze campagne uitermate ongeschikt voor kinderen. Hun dochters hebben herhaaldelijk nachtmerries en zijn de afgelopen week zeer angstig ten gevolge van het zien van de afbeeldingen van de zombies. Zij wensen zelf te kunnen kiezen waaraan ze hun kinderen al dan niet blootstellen, maar kunnen, ook al proberen ze de affiches bewust te ontwijken, onmogelijk hun kinderen afschermen van deze enge beelden aangezien ze overal geconfronteerd worden met deze levensgrote afbeeldingen. Naar hun mening is het onverantwoord om jonge kinderen (kleuter- en lagere school) te confronteren met dergelijke horrorbeelden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij sinds 2000 een feest organiseert waarnaar erg wordt uitgekeken door een familiaal publiek en dat een groot succes kent. Verschillende personages hebben dit feest gesymboliseerd en sinds 2010 staat Marva, een heks, bovenaan de affiche. Dit jaar wordt ze vergezeld door 2 nieuwe personages. De visual die dit jaar deze 3 personages toont blijft sinds 4 jaar in dezelfde geest zodat hij herkend kan worden door het publiek.

Het thema van Halloween speelt traditioneel in op de voorvaderlijke angsten. Men vindt er de thema’s van Dracula, spoken, monsters, zombies, heksen, etc. in terug. Kinderen, al naargelang hun gevoeligheid, worden allen in mindere of meerdere mate aangetrokken door wat hen “angst” aanjaagt. Zo leren ze een onderscheid te maken tussen wat een voorstelling is “die angst aanjaagt” (een spel dus) en de realiteit. De ouders zijn in dat geval belangrijke actoren om hun kinderen te leren het onderscheid te maken tussen de realiteit en de fantasie.

De adverteerder is bovendien niet de enige die met dit thema van angst speelt. Ook andere toeristische attracties gebruiken het evenals veel andere sectoren, zoals tekenfilms, videospelletjes en films, die bovendien vaak veel verder gaan dan hij.

Tot slot kent Halloween in Walibi een groot succes bij talrijke families wat aantoont dat de ludieke en humoristische aspecten de regel zijn. Hij heeft natuurlijk aandacht voor de opmerkingen van ouders en houdt kwalitatieve bevragingen. In dit kader kan hij bevestigen dat zijn animaties en visuals goed ontvangen worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche verklede en geschminkte personages toont onder het thema ‘Zombie Celebration’ ter gelegenheid van Halloween en dat één van hen op een dreigende manier kijkt en de hand uitstrekt.

De Jury heeft vooreerst benadrukt dat het feest van Halloween traditioneel inspeelt op angstgevoelens en dat de adverteerder vrij is om dit thema aan te snijden in zijn reclame.

Desalniettemin en gelet op het feit dat het gaat om affichering op de openbare weg, is de Jury van mening dat de afbeelding in kwestie, in haar concrete realisatie en de sfeer die zij oproept, die te realistisch kunnen blijken te zijn voor jonge kinderen, het risico loopt om deze laatsten te choqueren.

Ze is derhalve van mening dat deze affiche negatieve reacties kan veroorzaken bij een deel van het publiek. Ze heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren in overeenstemming met artikel 2 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Een advies van voorbehoud houdt in dat de adverteerder vrij is met betrekking tot het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: WALIBI
Product/Dienst: Walibi Halloween Zombie Celebration
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  06/11/2013