VUM – 21/06/2001

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een jonge man die op een spiegeltje lijntjes drugs klaarmaakt en ze vervolgens doorschuift naar een vriend. Deze laatste doet alsof hij de drugs gaat opsnuiven maar uiteindelijk blaast hij alles weg. Vervolgens verschijnt de tekst : “De job van je leven geeft je kicks genoeg. Job@ het betere werk”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is wansmakelijk en onaanvaardbaar.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdende met de bekommernissen van de klagers, was de Jury de mening toegedaan dat deze visuele voorstelling kwetsend kan overkomen bij het publiek. Het druggebruik dat trouwens een huidig maatschappelijk probleem vormt, wordt in deze spot ten onrechte gebanaliseerd. De boodschap kan ook de indruk wekken dat men snel en gemakkelijk met druggebruik kan stoppen, wat in werkelijkheid niet het geval is. Op basis van art. 1 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) en art. 13 (veiligheid en gezondheid) van de IKK-code heeft de Jury de aanbeveling gedaan om de spot niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat het nooit zijn bedoeling is geweest om mensen te kwetsen of het druggebruik te banaliseren en dat gelet op het feit dat hij de klachten ernstig neemt, hij beslist heeft deze spot niet meer te laten verschijnen.

Adverteerder: VUM
Product/Dienst: Job@
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  21/06/2001