VRT – 26/11/2002

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een wagen die op een kleine landelijke baan rijdt met op het dak een surfplank en een opblaasbare krokodil. In de wagen bevinden zich 5 jongeren die armen en hoofd bewegen op het ritme van de muziek. Van zodra de wagen het bord “France” voorbijrijdt, is er slechte ontvangst en hoort men een Franse zender waarop de jongeren hun teleurstelling uiten. De bestuurster rijdt terug achteruit en de jongeren zijn blij opnieuw de muziek te horen. Wanneer ze opnieuw vertrekt en aldus de grens overrijdt voltrekt zich hetzelfde scenario. Zij maakt vervolgens rechts ommekeer en van zodra zij het bord “België” voorbijrijdt is de muziek opnieuw duidelijk hoorbaar. Voice off : “Radio Donna, de fun, de hits”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is in strijd met de noodzaak om het verkeer veiliger te maken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de afgebeelde situatie niet indruist tegen de wegcode en geen aanstoot geeft tot onveilig verkeer.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de afgebeelde situatie en gedrag niet in strijd zijn met de verkeersveiligheid (op de rijbaan in kwestie is er geen witte lijn aanwezig, het uitgevoerde manoeuvre bij gebrek aan andere weggebruikers is niet onveilig, enz). Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Radio Donna
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/11/2002