VRT – 26/10/2006

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een pianist op het podium van een concertzaal. Plots komt er een vrouw op het podium met een vioolkist in de hand. Ze zet de vioolkist neer en opent haar bloes. We horen en zien dat dit de pianist uit zijn concentratie brengt. Tekst : “De strijd is begonnen. De Klara-muziekprijzen 2006. Info op klara.be”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vergrijpt zich aan bewust foute gender-humor en vormt een zoveelste domme kaakslag aan de vrouwenbeweging.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij van oordeel is dat deze spot niet beledigend is voor vrouwen en dat hij de interpretatie van de kijker betreurt. Hij legde uit dat Klara ernaar streeft om op een frisse en eigenzinnige manier met het publiek te communiceren, vandaar de keuze voor een verrassende aanpak. Reeds 4 jaar is het thema “De strijd is begonnen” waarbij op een humoristische manier ingespeeld wordt op de concurrentiestrijd tussen muzikanten die genomineerd zijn voor de muziekprijzen. Na de lugubere humor van de vorige edities (muzikant in de rug getroffen door cello, vergif in de bombardon van de concurrent, blauw oog) werd deze keer geopteerd voor het gebruik van gender-humor. Gender is een essentieel element van de wereld waarin we leven (er zijn nu eenmaal mannen en vrouwen) en humor hier rond hoort hier bij. Hij legde uit dat de TV spot in kwestie opnieuw inspeelt op het competitie-element tussen twee muzikanten, nu een mannelijke pianist en een vrouwelijke celliste. Hij benadrukte dat deze vrouw op geen enkele manier wordt voorgesteld als “onderdrukt slachtoffer” die geen controle heeft over haar eigen leven. Wel integendeel. Zij gooit inderdaad enigszins ongebruikelijke wapens in de strijd, maar deden de personages in de vorige campagnes ook, daar dat precies het concept is van de campagne. Hij meende dat dit niet op een platvloerse, maar fijnzinnige en subtiele manier wordt gebracht. Tenslotte stelde hij dat hij geen andere klachten heeft ontvangen en dat volgens de VRT alle wettelijke, decretale en zelfdisciplinaire bepalingen werden gerespecteerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame geen onfatsoenlijke of choquerende elementen bevat. Gelet op het duidelijk humoristisch en karikaturaal karakter van de betreffende scène, is zij tevens van oordeel dat deze reclame niet seksistisch of beledigend voor de vrouw overkomt en evenmin de waardigheid van de vrouw aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Klara
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/10/2006