VRT – 26/10/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een lachende dwarsfluitspeelster met een blauw oog en een ontbrekende voortand.
Tekst: De Klara Muziekprijzen 2005. De strijd is begonnen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is schandalig, ongepast en choquerend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat geweld tegen vrouwen geenszins het onderwerp is van deze foto. Het thema van de Muziekprijzen-campagne is al 3 jaar op rij “de strijd is begonnen”, waarbij op humoristische wijze wordt ingespeeld op de concurrentiestrijd tussen de muzikanten. Hij stelde dat aangezien het ook in deze advertentie overduidelijk over de Muziekprijzen gaat, hij van oordeel is dat het ook even duidelijk is dat hij hier de denkbeeldige strijd tussen muzikanten bedoelt, hetgeen in de body copy wordt geëxpliciteerd. Hij lichtte toe dat dit visueel twee jaar geleden vertaald werd door een muzikant te tonen die in de rug getroffen was door een cello. Vorig jaar gebruikte hij een beeld van iemand die vanuit de coulissen een flesje vergif leeggoot in de bombardon van een onfortuinlijke blazer. Dit jaar worden muzikanten getoond die enigszins beschadigd uit de Muziekprijzen-strijd gekomen zijn. Hij benadrukte dat het telkens gaat om knipoogbeelden rond de afgunst achter de coulissen, dit alles los van de realiteit en zonder dat er op enige manier gerefereerd wordt naar een maatschappelijke problematiek.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat deze advertentie gericht werd naar een specifiek doelpubliek (tijdschrift Muziek & Woord, zijnde een programmablad voor Klara-luisteraars en Canvas-kijkers aangevuld met culturele redactionele bijdragen).

Rekening houdend met voorgaande en gelet op het duidelijk karikaturaal karakter van de afbeelding van deze advertentie, is de Jury van oordeel dat binnen deze context deze reclame niet het risico inhoudt om verkeerd begrepen te worden door de meerderheid van het publiek en niet zal gepercipieerd worden als een aanzetting tot geweld. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Klara
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/10/2005