VRT – 26/06/2012

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt: “Hey, ik ben Charlotte van Ketnet en ik ben op zoek naar jou. (...) Ja, want wie weet ben jij wel de perfecte nieuwe Ketnet-wrapper. (...) Ben je tussen de 16 en de 25 jaar, een Ketnetter in hart en nieren en niet bang van een stevige uitdaging? (...) Schrijf je dan nu in voor onze talentenjacht op wie-wordt-ketnet-wrapper.be. (...) Je zal er geen spijt van hebben, want ik kan het weten. (...)”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het illegaal en discriminatie om in het kader van een aanwerving de leeftijd te beperken tot een leeftijd tussen 16 en 25 jaar.
De klager haalt tevens aan dat enerzijds de JEP bevoegd is in verband met reclame die de wet schendt en dat anderzijds het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding bevoegd is voor discriminatie op basis van leeftijd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de anti-discriminatiewetgeving bepaalt dat een onderscheid op grond van leeftijd kan indien het onderscheid gerechtvaardigd is op grond van wezenlijke en bepalende beroepsvereisten. De oproep die hij lanceerde en waarop de klacht betrekking heeft, betreft de actie “wie wordt Ketnet-wrapper”. Ketnet, de kinderzender van de VRT, heeft als doelgroep kinderen tot 12 jaar. Dat hij bij de zoektocht naar een Ketnet-wrapper een jonge leeftijd vooropstelt, acht de adverteerder dan ook te rechtvaardigen vanuit de functie van Ketnet-wrapper.
Niettemin wil hij elke mogelijke schijn van discriminatie vermijden. De adverteerder deelde mee dat de campagnespot dan ook werd aangepast en dat de leeftijdsvermelding ook is aangepast op zijn website.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de oorspronkelijke radiospot die onder meer het volgende bevatte: “Ben je tussen de 16 en de 25 jaar, een Ketnetter in hart en nieren en niet bang van een stevige uitdaging? (...) Schrijf je dan nu in voor onze talentenjacht op wie-wordt-ketnet-wrapper.be.”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het beweerdelijk discriminatoire karakter van de oorspronkelijke reclame en heeft dienaangaande het advies van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (hierna CGKR) ingewonnen, dat overigens door de klager samen met de JEP werd aangeschreven.

Ingevolge het advies van het CGKR heeft de Jury er nota van genomen dat in het kader van de arbeidsbetrekkingen, waaronder de fase van werving en selectie, het maken van een direct leeftijdsonderscheid (zoals “tussen de 16 en de 25 jaar”) slechts gerechtvaardigd is wanneer de leeftijd een zogenaamde wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt.
Hiertoe is meer bepaald vereist dat leeftijd omwille van de aard of de context van het beroep wezenlijk en bepalend is, en de leeftijdsvereiste bovendien berust op een legitieme doelstelling en evenredig is ten aanzien van die doelstelling.
De Jury heeft dienaangaande kennis genomen van het standpunt van het CGKR dat in dit geval de gehanteerde leeftijdsbeperking niet absoluut noodzakelijk is in functie van het op zich legitieme profiel, zodat leeftijd in dit geval geen wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt.

Rekening houdend met dit advies is de Jury derhalve van oordeel dat in casu sprake is van een verboden ongerechtvaardigd leeftijdsonderscheid in de zin van de artikels 7 en 8 van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de campagnespot reeds aanpaste en dat de leeftijdsvermelding ook is aangepast op de website.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Ketnet-wrapper talentenjacht
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Werkgelegenheid
Datum afsluiting:  26/06/2012