VRT – 23/11/2010

Beschrijving van de reclame

De Tv spot toont een fictieve scène met een ruimteschip waarvan de bestuurder met veel gemak en plezier alle hindernissen uit de weg ruimt d.m.v. zijn schietfunctie. Plots ziet men een wagen die op de rijbaan rijdt en die een tegenligger tegemoet gaat. Tegelijkertijd kondigt de radio aan dat er een spookrijder gesignaleerd is. De bestuurder raakt in paniek en slaakt een gil, waarna men een verlossende juichkreet hoort en men opnieuw het ruimteschip in beeld krijgt.

Tekst : life is music
Logo van Studio Brussel

Motivering van de klacht(en)

Deze spot wordt uitgezonden terwijl kinderen nog wakker zijn en dit kunnen zien. Dit is angstaanjagend voor kinderen. De klager is van oordeel dat de spot erover is en niet van goede smaak getuigt.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de scène met het ruimteschip van aard is om jongeren aan te spreken, daar dergelijke beelden deel uitmaken van hun leefwereld.

In de spot in kwestie wordt op een bedenkelijke wijze fictie gemengd met realiteit. Het rijgedrag in kwestie (spookrijden/ontwijken van tegenligger ) wordt namelijk in verband gebracht met een videospel. De Jury is van oordeel dat deze scène met de spookrijder negatief gepercipieerd wordt door het publiek en maatschappelijk onverantwoord overkomt, hetgeen strijdig is met art. 1 en 4 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Bovendien merkt de Jury op dat de klager stelt dat de spot gezien werd door zijn zoon van 2,5 jaar. De Jury veronderstelt derhalve dat de spot uitgezonden wordt tijdens uren dat kinderen nog televisie kijken. Gelet op de inhoud van de spot die de leefwereld van jongeren aanspreekt en de vermoedelijke uren van uitzending, vestigt de Jury er de aandacht op dat in dat geval de spot eveneens strijdig is met de art. 73 en 74 van het Vlaams decreet betreffende de radio-omroep en televisie van 27 maart 2009.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot onder huidige vorm niet meer uit te zenden.
Vervolgens deelde de adverteerder mee dat in de belevingswereld van kinderen acties snel als eng en gewelddadig worden gezien, maar dat de gemiddelde schurk in een Disney-film angstaanjagender is dan de ruimtevaarder uit de reclamespot in kwestie. Ook heeft de spot geen slecht einde (na het naderende impact is het personage nog in leven). De gil is geen doodskreet maar een overwinningskreet dat hij het overleefd heeft. De adverteerder bevestigde dat hij uit zelfdisciplinaire overwegingen de beslissing van de JEP zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Studio Brussel
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/11/2010