VRT – 15/01/2016

Beschrijving van de reclame

Een spot toont mensen in een rijdende auto, die meezingen met liedjes op de radio. De inzittenden dragen de gordel. Op een bepaald moment laat één van de bestuurders het stuur los.

De andere spot toont mensen in een stilstaande auto, die meezingen met liedjes op de radio. De inzittenden dragen geen gordel.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de reclamespot in tegenstrijd met de gedragscodes voor veilig rijden en niet in overeenstemming met de doelstellingen van de verkeersopvoeding van jongeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat het hem niet duidelijk is naar welke gedragscode of welke doelstellingen de klager verwijst. Er wordt volgens hem ook niet gespecifieerd waarom de spot daar tegenin zou gaan.
Hij haalde vervolgens aan dat MNM een ontspannende hitradio voor jonge luisteraar is en de MNM1000 is de grootste hitlijst bij MNM. Het is een jaarlijkse traditie, die volop inzet op muziekbeleving. De luisteraars kiezen zelf hun favoriete hits en samen vormen ze een lijst van 1000 nummers. De MNM1000 is telkens weer een feestelijk en plezierig hoogtepunt aan het einde van het radiojaar.
Om de MNM1000 in die stijl aan te kondigen werden twee TV-spots gemaakt en uitgezonden:
- In de ene spot zijn de MNM-dj’s te zien, die in een rijdende auto vrolijk meezingen met liedjes op de radio. Die spot roept de luisteraars op om te stemmen op hun favoriete hits.
Alle inzittenden dragen de gordel. De chauffeur zingt mee, maar rijdt verantwoord.
- In een tweede spot zijn luisteraars te zien die zingen en plezier maken in een stilstaande auto. Die spot roept op om naar de MNM1000 te luisteren.
De inzittenden dragen geen gordel; de auto stond geparkeerd op een plein. Er wordt m.a.w. niet gereden op de openbare weg, en dat is ook duidelijk zichtbaar.
De adverteerder is daarom van mening dat de twee spots op geen enkele manier de verkeersveiligheid of de verkeersopvoeding in het gedrang hebben gebracht. MNM is een radionet dat nauw betrokken is bij alles wat leeft in de wereld van jonge mensen. Verkeersveiligheid is ook om die reden een belangrijk thema voor het net.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spots in kwestie.

De Jury heeft vastgesteld dat één van de spots mensen in een stilstaande auto toont, die meezingen met liedjes op de radio. In deze spot dragen de inzittenden de gordel niet.

De Jury is hier van mening dat het duidelijk is dat de auto niet deelneemt aan het verkeer en heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd op dit punt.

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot die mensen in een rijdende auto toont, die meezingen met liedjes op de radio, de inzittenden wel de gordel dragen.

De Jury heeft echter vastgesteld dat één van de bestuurders op een bepaald moment het stuur loslaat.

De Jury is van mening dat deze scene een gevaarlijk rijgedrag in beeld brengt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot op dit punt getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder, wat strijdig is met artikels 1, alinea 2 en 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze scene te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij de spots niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: MNM
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/01/2016