VRT – 14/10/2009

Beschrijving van de reclame

De 6 radiospots laten kinderen horen die manieren zoeken om hun ouders sneller naar huis te laten komen.

Spot 1: Amika

Kind: “Hé mama, ik heb juist met uw baas gebeld hè en ’t is in orde hoor. Ge moogt al om 3 u stoppen, dan kunt ge mij op tijd komen halen. Ge moet dan gewoon morgen een beetje vroeger beginnen. Om een uur of 6 ofzo.”
Mannenstem: “Van maandag tot donderdag om kwart over 6, Amika op Ketnet.”
Kind: “Op tijd thuis hè”.

Spot 2: Buzz Lightyear

Kind: Dag mama, ik heb van de morgen de kraan in de badkamer laten openstaan. ‘t Is misschien beter dat je mij vandaag wat vroeger komt halen, zodat we vlug naar huis kunnen. Daag”.
Mannenstem: “Elke weekdag om kwart over 5, Buzz Lightyear op Ketnet”.
Kind: “Op tijd thuis hè”.

Spot 3: Karrewiet

Kind: Zeg mama, ’s morgens ontbijt gij zo in de auto en ge doet uwe schmink daar aan hè. Kunt ge dat ’s avonds ook niet zo doen. Bijvoorbeeld patatjes schillen in de auto. Dan hebben we ’s avonds meer tijd om leuke dingen te doen, hè.”
Mannenstem: Elke weekdag om vijf over 6, Karrewiet op Ketnet”.
Kind: “Op tijd thuis hè”.

Spot 4: Kaatje van Ketnet

Kind: Zeg papa, zouden wij zo is geen PGS kopen, dan zijn we rapper thuis.
Mannenstem:Elke dag Kaatje van Ketnet, op Ketnet en op Ketnet Plus”
Kind: “Op tijd thuis hè”.

Spot 5: Samson

Kind: Dag mama, zeg ik zit hier in een autoshowroom en ik heb een hele coole auto gevonden voor papa. Hiermee gaan we veel sneller thuis zijn. Die meneer vraagt wel dat we die cash kunnen betalen. Is dat goed? Daag.”
Mannenstem: Elke dag om vijf voor half 5, Samson en Gert op Ketnet
Kind: “Op tijd thuis hè”.

Spot 6: Pretroulette

Kind: Hé papa, ik heb uw auto een beetje getuned, dus ni schrikken hè. Als je nu uw lichten aanzet, gaat er een zwaailicht draaien op uw dak. ‘t Is efkens wennen maar we gaan wel een stuk sneller thuis zijn. Succes hè.
Mannenstem: Elke weekdag om half 7 Pretroulette op Ketnet
Kind: “Op tijd thuis hè”.

Motivering van de klacht(en)

Ten eerste denkt de klager dat het niet aan de kinderen is om zich te bemoeien met de werktijden van hun ouders.
Veel belangrijker vindt de klager het beroep dat deze reclame doet op de schuldgevoelens van vrouwen die willen werken (en in vele gevallen moeten werken) en dat zij er dan niet zijn voor hun kinderen. Het aangekondigde programma begint trouwens om 18.05u. Daardoor worden eens te meer de vrouwen “verplicht” om aan de haard te blijven willen zij een goede moeder zijn en worden zij bijkomend gediscrimineerd omdat er géén spotje is waar het kind naar de papa belt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de Ketnet radiospots waarvan sprake kinderen aan het woord laten die op allerlei grappige en vindingrijke manieren hun ouders overtuigen op tijd thuis te zijn zodat de kinderen Ketnet kunnen kijken.

De adverteerder deelde ook mee dat ze, net als bij de andere campagnes, erover gewaakt hebben dat er een goed evenwicht bewaard wordt tussen man/vrouw rolpatronen. Zo zijn er van de 6 spotversies inderdaad 3 “mamagelinkte”versies die geciteerd worden, maar daarnaast zijn er ook 3 “papagelinkte” versies die deze luisteraar blijkbaar door toeval niet gehoord heeft.

Als kinderzender van de openbare omroep hecht de adverteerder er belang aan dat de kinderen steeds vanuit een bezorgdheid naar hun ouders toe spreken, en het is dus geenszins de bedoeling om ouders een schuldgevoel te bezorgen.

De adverteerder vindt het dan ook spijtig dat deze negatieve associatie door deze persoon gemaakt wordt en hij kan alleen maar vermoeden dat dit komt door het horen van 3 spotjes waarbij het kind in kwestie zich telkens tot zijn mama richt. De adverteerder hoopt dat de luisteraar zijn oordeel bijstelt bij het horen van de 3 andere spotversies, waardoor er een uitgebalanceerde campagne gevoerd wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots kinderen laten horen die grappige manieren vinden om hun ouders sneller naar huis te laten komen zodat zij Ketnet kunnen kijken.

De Jury heeft ook vastgesteld dat er 3 spots ‘mamagelinkt’ zijn en 3 drie spots ‘papagelinkt’ zodat er een evenwicht bestaat in deze campagne tussen de vrouwen en de mannen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de campagne niet als discriminerend kan gepercipieerd worden.

De Jury is ook van oordeel dat de spots, door hun humoristische toon, niet van aard zijn om een schuldgevoel bij de ouders te veroorzaken noch als stereotyperend over te komen bij het publiek.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Ketnet
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/10/2009