VRT – 11/01/2023

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw 1: “Lou komt nooit klaar tijdens seks. Nooit, nada, nul orgasmes. Dus wat doet Lou?”
Voice-over: “Dat kom je te weten in de nieuwe reeks Season of sex op VRT MAX.”
Vrouw 2: “Ik start een experiment. Ik wil keihard klaarkomen en ik wil dat nu voor nieuwjaar met een mens van vlees en bloed. Een zot orgasme, zotte seks. Dus als jullie tips hebben, stuur mij.”
Voice-over: “Benieuwd of het Lou lukt? Kijk naar Season of sex, nu op VRT MAX.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt de reclame over hoe iemand een zo hoog mogelijk orgasme gaat bereiken zeer ongeschikt. Kinderen moeten dit volgens haar niet horen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclamespot kadert in een campagne met betrekking tot de nieuwe serie “Season of sex”. Het is een nieuwe reeks die jongeren en adolescenten wil informeren over seks. De bedoeling van de reeks is om het gesprek aan te gaan met jongeren en adolescenten, en om de clichés hieromtrent te verbreken.
Hoewel de reclamespot volgens hem geen vernederende, onterende of seksistische voorstelling van feiten bevat, noch aanzet tot enig geweld of morele schade teweegbrengt, betreurt hij dat het uitzenduur van de spot nogal ongelukkig werd vastgelegd. Zo werd de spot ook vóór 20u30 uitgezonden. Hij begrijpt uiteraard dat er vóór 20u30 niet alleen jongeren en adolescenten naar de radio luisteren, maar ook kinderen.
Uiteraard had hij absoluut niet de bedoeling om op enige wijze te choqueren, maar hij heeft alle begrip voor het onbehagen van de klaagster bij het horen van de spot en meer specifiek haar bezorgdheid dat het niet geschikt is voor kinderen. Hij heeft dan ook onmiddellijk actie ondernomen en beslist dat de spot niet meer vóór 20u30 uur zal worden uitgezonden. Aangezien de spot volgens hem echter geen inbreuk uitmaakt op enige wettelijke of zelfregulerende bepaling, vraagt de adverteerder om de klacht ongegrond te verklaren.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot het opzet van een nieuw programma voorstelt en daarbij gebruik maakt van het register van het programma in kwestie.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze reclamespot de nieuwe serie “Season of sex” voorstelt, een reeks die jongeren en adolescenten wil informeren over seks, het gesprek met hen aangaan en clichés hieromtrent verbreken.

In deze context is de Jury van mening dat deze spot geen elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen in de huidige maatschappij.

Zij is eveneens van mening dat zijn inhoud niet van aard is om mentale of morele schade toe te brengen aan kinderen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: VRT MAX – ‘Season of sex’
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/01/2023