VRT – 10/12/2004

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die met zijn hoofd op zijn stuur slaapt terwijl hij rijdt. De titel van het programma verschijnt in beeld.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met de wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze trailer, net als andere vormen van humor, een voorbeeld van overdrijving zijn. Hij stelde dat Bart Peeters als ultiem voorbeeld van family-man nooit de mensen zou aansporen tot onverantwoord rijgedrag. Hij preciseerde dat het een bewuste keuze was om de trailer ver van de realiteit te houden, daar de getoonde situatie dermate absurd is dat ze nooit au serieux kan worden genomen. De combinatie van Bart als family-man en de absurde overdrijving lijken hem niet mis te interpreteren.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat rekening houdend met de realiteit waarbij veel ongevallen veroorzaakt worden door bestuurders die in slaap vallen achter hun stuur, het ongepast is om dergelijke gedraging als sympathiek voor te stellen en aan te wenden voor commerciële doeleinden. De inhoud van deze trailer toont maatschappelijk onverantwoord en onveilig gedrag door een persoon (Bart Peeters) die als bekende Vlaming net een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Overigens is er geen enkele humor in de spot.

De Jury was van oordeel dat zelfs indien dergelijke scène in het programma in kwestie zou voorkomen, deze niet geschikt is om aan te wenden als uittreksel in een trailer. Reclame is aan specifieke regels onderworpen en in casu is deze trailer dan ook in strijd met art. 1, al 2 (sociale verantwoordelijkheid) en art. 13 (veiligheid) van de IKK-code. Bijgevolg heeft zij de aanbeveling gedaan om deze trailer niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij de trailer niet meer zal uitzenden en dat hij met de opmerking van de Jury rekening zal houden.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Programma TV1 'Geen zorgen tot paniek'
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  10/12/2004