VRT – 08/11/2012

Beschrijving van de reclame

Elio Di Rupo: “Bon, ik moest hier zijn.”
Man: “Ah ja, u komt voor die radiospot van Villa Politica vanuit het Europees Parlement. Hier is uw tekst. Belangrijk is dus ‘in het Europees Parlement’.”
Di Rupo: “In het Europees Parlement.”
Man: “En ook belangrijk: ‘een grondige analyse’.”
Di Rupo: “Een grondige analyse.”
Man: “Ok, en dan ‘met de rijke ervaring en knowhow van Linda De Win’.”
Di Rupo: “Met de rijke ervaring en knowhow.”
Man: “Knowhow.”
Di Rupo: “Knowhow.”
Man: “Nee nee nee, knowhow.”
Di Rupo: “Knowhow.”
Man: “Maar nee jongen, ik denk dat we de spot beter zelf doen.”

Voice-over: Villa Politica. Morgen om twee uur op Canvas.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt de spot gedreven met de premier. Het stoort hem persoonlijk dat een vriendelijk innemend man die zijn uiterste best doet om het Nederlands onder de knie te krijgen en die een koers wil varen van welzijn voor iedereen, ook de zwakkeren in onze maatschappij en die steeds voor verzoening gaat, gepakt wordt op zijn uitspraak. Dit is pure stemmingmakerij.

Een officiële instantie als de VRT kan het zich niet veroorloven over bepaalde grenzen te gaan. Hoffelijkheid en respect zijn fundamenteel in de omgang tussen mensen. De klager vindt dat de adverteerder niet roekeloos mag omgaan met de macht die hij heeft als media en moet denken aan zijn zeer grote verantwoordelijkheid. Volgens de klager dient de adverteerder zo objectief mogelijk zijn werk te doen los van zijn eventuele persoonlijke overtuiging.

Standpunt van de adverteerder

De radiospot staat los van de onpartijdigheid die de VRT-nieuwsdienst nastreeft in haar berichtgeving. Het is duidelijk dat de spot niet ernstig bedoeld is. De spot is bedoeld als een functionele aankondiging van een programma van de VRT-nieuwsdienst, m.n. Villa Politica, en heeft als opzet de aandacht te trekken en wervend te zijn. Bovendien werd hij ook zo uitgezonden dat het op elk moment duidelijk was dat het om een radiospot ging.

Reclame en radiospots maken in het algemeen vaak gebruik van humor als wervend middel. Voor de radiospot van ‘Villa Politica’ is er een satirische toets gebruikt om kijkers te werven voor een politiek programma dat zelf wel aan de strikte onpartijdigheid van de VRT-nieuwsdienst beantwoordt. Daarbij werden publieke uitspraken van de Eerste Minister in een nieuwe context geplaatst. Het is voor de luisteraar duidelijk dat die uitspraken buiten hun context werden gebruikt. De radiospot verwijst ook duidelijk naar Villa Politica en kan dus niet als bedrieglijk worden beschouwd.

De spot is humoristisch bedoeld en ondergraaft de onpartijdigheid van Villa Politica of de nieuwsredactie daardoor niet. Hoewel de humor voor sommigen misplaatst kan overkomen, heeft hij geenszins de bedoeling om wie dan ook te desavoueren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot publieke uitspraken van de eerste Minister overneemt en dat de spot met het volgende eindigt: “Maar nee jongen! Ik denk dat wij de spot beter zelf doen”.

Vooreerst heeft de Jury benadrukt dat, overeenkomstig artikel 14 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel, marketingcommunicatie geen personen in hun private of maatschappelijke hoedanigheid mag afbeelden of naar hen verwijzen, tenzij voorafgaande toestemming werd verkregen.

Daarnaast is de Jury van oordeel dat de radiospot een persoon belachelijk maakt en in diskrediet brengt, wat strijdig is met artikel 12 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden in de toekomst.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Villa Politica
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/11/2012