VRT – 06/11/2003

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot met als achtergrondmuziek indianengezang en vogelzang toont een volksstam in het amazonewoud, waaronder een indiaans stamhoofd met uitgerokken lipplateau die deze plots naar beneden laat zakken waarop hij een andere CD plaatst en waarna men een Engels liedje hoort “get down, get down,…”. Vervolgens wordt het logo van Radio 1 in beeld gebracht met daaronder de tekst :“Meer dan 1 Radio”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame beeldt RAONI blijkbaar af zonder voorafgaandelijke toestemming en blijkt inbreuk te plegen op zijn recht op afbeelding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bedoeling van de spot erin bestaat aspecten uit de maatschappij aan bod te laten komen en die vanuit een specifieke invalshoek, eigen aan Radio 1, behandelen. Deze spot vertrekt vanuit de milieuproblematiek (bedreiging van het regenwoud) om uiteindelijk aan te komen bij de muziek, gesymboliseerd door de CD en de popcultuur. Deze spot werd op humoristische wijze gerealiseerd zonder de bedoeling het imago van RAONI te misbruiken. Hij benadrukte dat het beeldrecht van RAONI geenszins geschonden werd daar hijzelf niet gecast werd, doch gewerkt werd met onbekende mensen in hun eigen omgeving.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot niet RAONI of een dubbelganger afbeeldt, doch slechts een persoon uit een gelijkaardige cultuur met als bedoeling de confrontatie van culturen te illustreren (intrede van technologie en popcultuur in een stammencultuur). Rekening houdend met het feit dat deze spot met een grappige knipoog gerealiseerd is, geen misprijzend karakter vertoont en geen inbreuken pleegt op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Radio 1
Media: TV
Onderzoekscriteria: Verwijzing naar personen
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/11/2003