VOO – 31/07/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “Chernobyl – La mini-série qui contamine la terre entière” toont op een groene achtergrond een persoon met een overall en een verstuiver.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat het werkwoord “contaminer” gebruikt wordt zinspelend op de radioactieve besmetting na de ramp in Chernobyl. Hij vindt dit een ongepaste zinspeling die ook een link legt met de populariteit van het geadverteerde product. Gezien de aard en impact van de ramp, de nasleep en de nabestaanden is dit compleet onrespectvol volgens hem.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met het gebruik van het woord “contaminer” slechts speelt met de dubbele betekenis (letterlijk en figuurlijk) van een woord dat rechtstreeks verwijst naar het voornaamste thema van de minireeks. Het werkwoord “contaminer” wordt inderdaad gebruikt om te verwijzen naar de radioactieve besmetting na de ramp in Tsjernobyl, die het onderwerp zelf uitmaakt van de minireeks waarvoor de campagne promotie voert, om allusie te maken op het wereldwijde succes van de reeks.
Volgens hem is het gebruik van dit werkwoord in een dergelijke context noch ongepast, noch onrespectvol, en in elk geval niet strijdig met de in België geldende fatsoensnormen. Hij is van mening dat zijn campagne dus niet kan worden beschouwd als onfatsoenlijk of van slechte smaak in de zin van de ICC Code.
Hij voegde toe dat zijn campagne niet de door de catastrofe van Tsjernobyl getroffen personen viseert en er niet toe strekt hen te kleineren en nog minder om hen belachelijk te maken of in diskrediet te brengen, en dat de campagne dus evenmin kan worden beschouwd als kleinerend in de zin van de ICC Code.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche, met de tekst “Chernobyl – La mini-série qui contamine la terre entière” en de afbeelding van een persoon met een overall en een verstuiver, promotie maakt voor de Tv-reeks Chernobyl.

De Jury heeft er nota van genomen dat deze reeks de geschiedenis van de kernramp in Tsjernobyl beschrijft.

Zij is zeker gevoelig voor de verschrikkelijke gevolgen van deze ramp, maar is van mening dat de reclame door het gebruik van het woord “contamine” geen ongepaste woordspeling gebruikt. Volgens haar zal de gemiddelde consument de figuurlijke betekenis wel degelijk begrijpen, zonder geschokt te zijn door het aanhalen van de radioactieve besmetting die het onderwerp zelf is van de reeks.

Zij is eveneens van mening dat de reclame in kwestie geen gebrek aan respect vertoont tegenover de mensen die van ver of dichtbij getroffen zijn door deze ramp.

De Jury is derhalve van oordeel dat de affiche in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Tv-reeks Chernobyl
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/07/2019