VOO – 29/03/2011

Beschrijving van de reclame

De e-mail vermeldt: « L'option Cinéma de Be tv gratuite* pendant 1 mois sans engagement. Pour vous remercier de votre fidélité, VOO vous offre gratuitement* et sans engagement l'Option Cinéma de Be tv pendant tout le mois de mars. Comment faire pour accéder aux chaînes ? C'est très simple ! Il suffit d'éteindre votre décodeur ou VOOcorder pendant une dizaine de minutes puis de le rallumer (ON/OFF) ».
Onderaan in kleine letters:
« *Gratuité valable du 01/03/2011 au 31/03/2011, réservée aux abonnés à la télévision numérique VOO, aux abonnés Be tv dont l'abonnement est activé sur le territoire desservi par VOO et aux abonnés Be tv en Région bruxelloise desservis par Telenet. Les abonnés Be tv qui, au 01/03/2011, sont déjà titulaires d'un abonnement à l'Option Cinéma ne bénéficient pas de la gratuité».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij op 17 maart op de hoogte wordt gebracht, wetende dat het aanbod geldig is van 1 tot 31 maart. Hij vindt dit weinig correct als gratis ontdekkingsaanbod en op zijn minst misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de toegang tot “Option Cinéma” gratis aangeboden wordt aan de televisieabonnees van VOO en aan de abonnees van BeTV van 1 tot 31 maart 2011.

Alle begunstigden van het gratis aanbod hebben sinds 1 maart 2011 een directe toegang tot de verschillende zenders van ‘Option Cinéma’ zonder dat ze hiervoor bepaalde formaliteiten moeten vervullen om het te activeren.

Om te antwoorden op de geformuleerde klacht, trekt de adverteerder de aandacht op het grote aantal dragers die het aanbod aankondigden:
- door middel van de maandelijkse factuur;
- door middel van het magazine BeTV dat ten laatste op 1 maart 2011 verspreid werd;
- door middel van een banner op BeTV uitgezonden van 21 februari tot 21 maart 2011;
- door middel van het barker kanaal van VOO uitgezonden van 28 februari tot 31 maart 2011.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mail vermeldt « L'option Cinéma de Be tv gratuite* pendant 1 mois sans engagement » en dat het sterretje verwijst naar onder meer de volgende tekst « *Gratuité valable du 01/03/2011 au 31/03/2011 ».

De Jury heeft genoteerd dat de klager de e-mail in kwestie ontving op 17 maart 2011. Na het antwoord van de adverteerder heeft de Jury eveneens genoteerd dat het gratis aanbod aangekondigd is geweest via andere kanalen en dat de ‘Option Cinéma’ toegankelijk is voor alle begunstigden zonder dat zij hiervoor bepaalde formaliteiten moeten vervullen om het te activeren.

De Jury is daarom van oordeel dat de klanten die in aanmerking komen voor dit aanbod effectief gratis hebben kunnen genieten van de ‘Option Cinéma’ vanaf 1 maart en dat ze dus niet misleid zijn geweest door de reclamecommunicatie zelfs al werd de e-mail met betrekking tot het aanbod pas op 17 maart 2011 verzonden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Option Cinéma BeTV
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/03/2011