VOO – 25/09/2013

Beschrijving van de reclame

VO: « En ce moment chez Voo, top promo sur le Pack Trio Passionnément. Recevez au choix une tablette Samsung gratuite ou les frais d’installation et d’activation. Appelez vite le 0800 800 25. »

Tekst op het scherm:
« Top promo ! à l’achat d’un Pack Trio Passionnément. »
« Offert – Samsung Galaxi 10.1 (+ afbeelding van het product) – ou - Installation et activation. » Onderaan in kleine letters: « *offre soumise à conditions. Adressez-vous à notre contact center au 0800 800 25, dans un point de vente ou sur www.voo.be. Tablette Samsung offerte: valable pour les 2000 premiers abonnés »
« Rendez-vous au 0800 800 25. Infos et points de vente sur voo.be »

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat na analyse, het hem lijkt dat deze tablet 110€ kost. Als men de tablet neemt moet men namelijk de activatie- en installatiekosten betalen. Als men de tablet niet neemt dan verdwijnen deze kosten. Waar zit de kosteloosheid?
Wat hem nog meer verwondert is dat de installatiekosten gedurende het hele jaar aangeboden worden en betalend worden als de tablet aangeboden wordt. Waar is de promotie?
Voo vermeldt eveneens een verkoopsprijs voor de tablet van 299€ (prijs in juni) terwijl deze tablet vandaag verkocht wordt voor 239€. Is er geen probleem met de termijn om de gemiddelde verkoopsprijs te bepalen (juni en we zijn in september)?
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat, in tegenstelling tot wat de klager lijkt te vol te houden, de voorwaarden voor de toekenning van zijn promotionele aanbiedingen volstrekt duidelijk zijn. In de betwiste TV-spot wordt duidelijk vermeld dat de consument die inschrijft op één van de aangeprezen diensten het recht heeft om ofwel gratis een tablet te ontvangen ofwel om de installatie- en activatiekosten (50€ + 60 €) van de onderschreven dienst gratis te ontvangen.

De spot verwijst naar de geschreven dragers (geschreven pers, website, reclame in winkel, VOO magazine) om de exacte voorwaarden van de inschrijving op de betrokken diensten te kennen. De wettelijke vermelding op deze dragers is ondubbelzinning op dat vlak, ze preciseert het volgende:

« Offres promotionnelles valables pour tout nouvel abonnement à un pack VOO Trio Passionnément, A La Folie ou Fiber 100 souscrit entre le 20 août et le 30 septembre 2013 inclus.
FA et FI offerts: valable pour tout nouvel abonnement de minimum 5 mois au-delà du mois d’activation. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un nouveau service à sa formule d’abonnement.
Tablette Samsung offerte: valable dans les limites du stock disponible pour tout nouvel abonnement de minimum 8 mois au-delà du mois d’activation. Des frais d’activation (50 €) et des frais d’installation (60 €) sont dus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un nouveau service NET à sa formule d’abonnement. Offre non valable pour le client ayant résilié son abonnement à l’internet de VOO après le 1er mai 2013 ou tout tiers domicilié à la même adresse qu’un tel client.
La vitesse de téléchargement et d’envoi dépend notamment de votre installation informatique, de votre câblage interne et d’un éventuel routeur. Pour plus d’infos, consultez notre site internet : http://www.voo.be. Prix et caractéristiques au 01/08/2013 ».

De consument die voor de tablet kiest zal dus de installatie- en activatiekosten moeten betalen.

Bovendien, in tegenstelling tot wat de klager beweert, worden de installatie- en activatiekosten niet het ganse jaar aangeboden. In de loop van het jaar 2013, zijn deze kosten slecht één keer cumulatief aangeboden, in april/mei.

Bijgevolg denkt de adverteerder dat hij de consument op geen enkel punt misleid heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot onder andere het volgende vermeldt: « Recevez au choix une tablette Samsung gratuite ou les frais d’installation et d’activation » en dat hij verwijst naar het nummer 0800 800 25, naar de verkoopspunten en naar de website www.voo.be voor de voorwaarden van het aanbod.

De Jury is van oordeel dat de keuze tussen de gratis tablet en de installatie- en activatiekosten duidelijk wordt voorgesteld en dat de reclame dus niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt. Ze is eveneens van oordeel dat de tablet als gratis mag worden voorgesteld in de zin van artikel 7 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Bovendien heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat, in tegenstelling tot wat de klager beweert, de installatie- en activatiekosten niet gans het jaar cumulatief worden aangeboden, maar slecht één keer in april/mei 2013.

Tot slot, wat betreft de prijs die voor de tablet vermeld wordt op de website van de adverteerder – maar niet in de TV-spot, heeft de Jury vastgesteld dat de prijs van 299€ wel degelijk gehanteerd werd en dat de datum waarop deze prijs werd gebruikt, met name midden juni, duidelijk vermeld wordt op de website.
De Jury is derhalve van oordeel dat de website waarnaar de TV-spot verwijst niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Pack Trio Passionnément
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/09/2013