VOO – 23/10/2017

Beschrijving van de reclame

Spot 1:

We zien een man van dichtbij.
Man: « La vie, c’est pas facile. Moi, j’ai déjà fait 4 ou 5 burn-outs.
J’ai fait par exemple le burn-out suédois. Tous ces meubles qu’on doit monter soi-même, ils sont de plus en plus compliqués. »
We zien de man twee keer proberen om een rek te monteren dat instort. Aan tafel spuwt hij hoestend een schroef uit in zijn bord.
Man: « J’ai fait le taxi burn-out. Celui-là, c’est parce que tu dois emmener tes gosses à toutes leurs activités et qu’il y en a tellement qu’à la fin tu mélanges tout et tu craques. »
We zien de man aan de rand van een voetbalveld zijn zoon in kimono aanmoedigen die een judogreep doet bij een ploegmaat.
Man: « Et là, je stresse à mort, je dois choisir un fournisseur pour la TV, l’internet, le téléphone fixe et mobile. Et toutes ces offres, là, c’est trop compliqué. »
De man zit aan zijn bureau voor een muur die bedekt is met commerciële aanbiedingen.
VO : « Dites adieu au stress avec One, le nouveau pack all-in qui vous simplifie la vie. Et quelque chose de simple pour une fois, ça fait du bien. VOO, vous d’abord. »

Spot 2:

We zien een man van dichtbij.
Man: « La vie, c’est pas facile. Moi, j’ai déjà fait 4 ou 5 burn-outs. J’ai fait par exemple le burn-out du mot de passe. Il y en a de plus en plus, je peux pas les retenir. »
We zien de man het gras afrijden en zijn zoon die hem het paswoord komt vragen om films te bestellen. Hij zoekt het tussen de paswoorden die op zijn lichaam geschreven zijn, doet
zijn broek naar beneden en vindt het uiteindelijk op de hond.
Man: « Après, j’ai fait le burn-out du mariage. Vous avez déjà fait un plan de table ? C’est l’enfer. »
De man ontvouwt een plan voor personen rond een tafel. Bij de melding van de afwezigheid van een nonkel begint iedereen te praten en vlucht de man door onder de tafel door te kruipen.
Man: « Et là, je dois choisir un fournisseur pour la TV, l’internet, le téléphone fixe et mobile. Et toutes ces offres, là, c’est trop compliqué. »
De man zit aan zijn bureau voor een muur die bedekt is met commerciële aanbiedingen.
VO : « Dites adieu au stress avec One, le nouveau pack all-in qui vous simplifie la vie. Et quelque chose de simple pour une fois, ça fait du bien. VOO, vous d’abord. »

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager lacht deze spot mensen die met een burn-out kampen uit. Deze reclame laat zieken die al veel moeilijkheden hebben om erkend te worden lijden, evenals hun naasten. De ziekte wordt erkend, waarom dan aanvaarden dat ze geridiculiseerd wordt en dat de zieken niet gerespecteerd worden?

2) De klager, die een burn-out gehad heeft, is gekwetst dat men dit zo licht kan opnemen in een reclame alsof het om een kleinigheid gaat. De burn-out is een ziekt, die te vaak genegeerd wordt en zelden serieus genomen wordt, en deze reclame gaat niets veranderen.

3) De klager, die aan deze ziekte lijdt, begrijpt niet en is boos dat men met het onderwerp van een burn-out en zelfmoord mag lachen, aangezien deze volgens hem samengaan.

4) De klager vindt het schandalig om te lachen met een burn-out in deze reclame.

5) Volgens de klager minimaliseert de reclame heel erg de situatie waarin duizenden Belgen leven en is ze beledigend en vernederend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de burn-out over het algemeen gedefinieerd wordt als een staat van professionele uitputting, resultaat van chronische professionele stress, voornamelijk gelinkt aan een overvloed aan werk of een overvloed aan professionele informatie.

De adverteerder heeft er bewust voor gekozen om zijn scènes in de privésfeer te situeren en niet in de werksfeer, om te voorkomen dat de gevoelens van personen die het slachtoffer zijn van een “echte” professionele burn-out zouden worden gekwetst. De scènes tonen in feite de absurditeit van bepaalde aspecten van de moderne wereld, die stress kunnen veroorzaken in het kader van situaties die tot de privésfeer behoren.

Deze scènes tonen eveneens de moeilijkheid aan om een keuze te maken tussen de talrijke aanbiedingen die voorgesteld worden door verschillende telecomoperatoren. Ze benadrukken de eenvoud van het nieuwe aanbod dat het abonnement op vaste en mobiele telefonie, internet en televisie combineert en de persoon die dit aanbod kiest dus toelaat om te ontsnappen aan alle stress, aan een overvloed aan informatie, die gecreëerd kan worden door het vergelijken van de verschillende aanbiedingen die aanwezig zijn op de markt.

De adverteerder wilde dus op een humoristische manier verschillende situaties uit het dagelijks leven illustreren die potentieel stress kunnen veroorzaken en heeft de term “burn-out” gebruikt om te verwijzen naar de staat van extreme stress en uitputting die deze situaties kunnen veroorzaken, maar heeft nooit de bedoeling noch de indruk gehad personen die het slachtoffer zijn van een burn-out uit te lachen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, met het oog op de promotie van de eenvoud van het nieuwe aanbod van de adverteerder, de betrokken Tv-spots een man tonen die verschillende stressfactoren van het dagelijkse leven ondergaat en beschrijft. Ze heeft genoteerd dat de man in kwestie deze verschillende vormen van stress benoemt door de term “burn-out” te gebruiken en deze op te splitsen in verschillende varianten.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de fictieve stresssituaties die opgeroepen worden geïllustreerd worden aan de hand van overdreven en absurde beelden (bijvoorbeeld de man die een schroef ophoest of waarvan het lichaam bedekt is met paswoorden).

Ze is van mening dat de situaties in kwestie op een humoristische en overdreven manier in scène zijn gezet en dat de Tv-spots personen die effectief getroffen zijn door een burn-out niet viseren.

Ze is derhalve van oordeel dat de reclame niet een bepaalde groep van personen denigreert of ridiculiseert.

De Jury heeft echter benadrukt dat het aantal personen dat geconfronteerd wordt met een burn-out talrijk is en dat het gaat om een problematiek die erg aanwezig is in de actualiteit. De zieke personen en hun familie zitten in een moeilijke situatie die niet geminimaliseerd mag worden of licht worden opgenomen in het kader van een commerciële communicatie.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van mening dat de keuze voor de term “burn-out” ongelukkig is en dat de Tv-spots in kwestie negatieve reacties kunnen veroorzaken bij een deel van het publiek. Ze heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren in overeenstemming met artikel 1 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud houdt in dat de adverteerder vrij is met betrekking tot het gevolg dat hij aan dit advies geeft.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Pack One
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  23/10/2017