VOO – 23/04/2014

Beschrijving van de reclame

Een adolescent in zijn kamer spreekt tegen de camera: « Chez moi, Internet, ça rame. Et ma mère s’en fout complètement ». Vervolgens roept hij vanuit zijn kamer: « Maman, c’est quand qu’on change d’Internet ? » (we zien de moeder die de was ophangt). Hij gaat verder, tegen de camera: « Mais à partir de demain, ça va changer ». We zien hem stoppen met inschenken wanneer hij koffie schenkt voor zijn moeder die gehaast is. Wanneer zij hem vraagt « Alors, Anthony, cette interro ? », antwoordt hij « Le prof, il a dit que … », hij stopt met praten en houdt een bordje voor zich met « chargement en cours ». Aan tafel serveert hij één spaghetti per keer en tijdens het afwassen laat hij een bord vallen. Opnieuw tegen de camera gaat hij verder: « On y est presque, faut rien lâcher ». Wanneer zijn moeder hem vraagt « Anthony, tu me fais couler un bain ? », laat hij het heel traag vollopen met een bordje op de kraan « Temps restant: 7h34 ». Zijn moeder roept vervolgens « C’est bon, t’as gagné, on change d’Internet ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame die een onaanvaardbaar gedrag toont en het voorbeeld geeft van een almachtig kind tegenover een ouder die gedwongen wordt om aan hem toe te geven totaal anti-educatief.

De klager is gechoqueerd door de morele foltering van een moeder in de steek gelaten door de vader van twee snotapen die hun neus ophalen voor alle éénoudergezag. Hij verwijst naar een andere reclame waar er een dermate ontkenning was van het ouderlijk gezag dat deze werd stopgezet. Volgens hem gaat het hier om hetzelfde schema van ontkenning van ouderlijk gezag en wat hier nog erger is éénoudergezag, hier vergezeld van een erg opvallend gebrek aan respect voor de vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel van de reclame is om op een humoristische manier de snelheid van zijn internetverbindingen duidelijk te maken.

Daarom heeft hij met opzet een adolescent getoond die trucjes bedenkt om aan zijn moeder te tonen wat hij dagelijks meemaakt met een zwakke internetverbinding.

Hij meent bijgevolg op geen enkele manier het voorbeeld te geven van een almachtig kind tegenover een ouder die gedwongen wordt om aan hem toe te geven.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een adolescent toont die verschillende listen bedenkt om zijn moeder te overtuigen om over te stappen naar een snellere internetverbinding.

De Jury is van mening dat er geen sprake is van chantage in de reclame maar dat de spot op een humoristische en creatieve manier toont hoe een adolescent voor zijn moeder de nadelen waarmee hij geconfronteerd wordt door de trage internetverbinding naar het dagelijks leven vertaalt. De Jury is eveneens van mening dat de spot geen enkele agressiviteit bevat.

De Jury is van oordeel dat deze reclame het ouderlijk gezag niet in diskrediet brengt en een positief gedrag, levensstijl of houding niet ondermijnt.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan respect voor de vrouw en niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Internet
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/04/2014