VOO – 18/02/2014

Beschrijving van de reclame

De reclame met de tekst “Si on met moins d’argent dans l’abonnement, il faut bien le mettre quelque part.” wordt geïllustreerd aan de hand van een luxueus beklede laptop of smartphone.
Onderaan de tekst “Regrouper tout chez VOO, c’est vraiment malin”.

Motivering van de klacht(en)

Het concept lijkt de klager gevaarlijk; het richt zich tot een voornamelijk jong of weinig kritisch gevormd cliënteel en zet aan tot een vergelijking van waardeschalen die onfatsoenlijk is in de huidige context.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het doel van deze reclame is om duidelijk te maken dat men een belangrijke besparing kan doen door al zijn diensten bij dezelfde operator onder te brengen. Daarom heeft hij op humoristische wijze gekarikaturiseerd wat het bedrag van zo’n besparing concreet kan voorstellen. Hij denkt, bijgevolg, hoegenaamd niet aan te zetten tot het maken van onkosten.

Hij vestigt bovendien de aandacht op het feit dat de betwiste advertenties niet op jongeren gericht zijn. Deze advertenties zijn verschenen in magazines waarvan de doelgroep tussen de 35 à 55 jaar (of meer) oud is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, in de advertentie in kwestie, de tekst “Si on met moins d’argent dans l’abonnement, il faut bien le mettre quelque part.” op een hyperbolische manier geïllustreerd wordt door een luxueuze laptop of smartphone.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de reclame verspreid werd in magazines waarvan de doelgroep tussen de 35 à 55 jaar (of meer) oud is.

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet van aard is om aan te zetten tot overdreven uitgaven en dat ze geen waardeschaal binnen de samenleving in het gedrang brengt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Abonnement VOO
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/02/2014