VOO – 15/09/2009

Beschrijving van de reclame

Deze radiospot laat een gesprek horen tussen 2 vriendinnen:

Vrouw 1 : Oh, j’adore ce groupe, ça déchire.
Vrouw 2 : A fond que ça déchire, ils ont mis leur dernier album gratos sur le net, je l’ai téléchargé, ça déchire grave.
Vrouw 1 : Oui à fond, tu pourrais me faire un CD?
Vrouw 2 : Bah, pourquoi tu le télécharges pas ?
Vrouw 1 : Bah, parce que mon forfait lui il n’est pas gratos, tu vois.
Vrouw 2 : La honte.
Vrouw 1 : Oh
Voice-over: « Surfer et télécharger sans limites pour 34 euro par mois avec l’Internet Beaucoup de VOO. Profitez vite de l’offre spéciale rentrée de VOO et recevez 3 mois gratuit. Plus d’info sur VOO.be ou au 0800 800 25. Offre soumise à conditions. VOO télévision, Internet, téléphone ».

Motivering van de klacht(en)

In deze radiospot moedigt VOO illegaal gedrag aan doordat ze een jong meisje beschrijven die download en kopies maakt op CD voor haar vriendin.
Als men een betaalde en legale (hum) download ter sprake kan brengen, dan is het kopiëren van deze download op een CD voor een vriendin duidelijk illegaal. De klager vindt het verbazend dat deze reclame uitgaat van een organisme waarvan de hoofdaandeelhouder het Waalse Gewest is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat in de betreffende spot gepreciseerd wordt dat het vermelde album vrij door de makers ter beschikking werd gesteld op het Internet. Deze praktijk komt vandaag steeds vaker voor en werd reeds gebruikt door gevestigde waarden zoals Radiohead, Bjork, Coldplay of anderen.

Aangaande het kopiëren via CD voegde hij eraan toe dat aangezien de groep zelf de CD online heeft gezet en het feit dat achteraf een kopie van de CD wordt gemaakt en dat dit voor privé-gebruik is, dit dan legaal is. Deze spot is er geenszins op gericht om het illegale downloaden en/of het reproduceren van illegale CD’s aan te moedigen. De adverteerder vestigde de aandacht op het feit dat de abonnee van VOO aan haar vriendin voorstelt om de CD te downloaden in plaats van hem te kopiëren. Niets wijst op de wil om een illegaal gekopieerd album te bekomen, maar het gaat simpelweg om de onmogelijkheid om er via het Internet toegang tot te hebben en dit om de capaciteit van het downloaden aangeboden door VOO in het kader van dit aanbod in de verf te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een gesprek tussen jongeren in scène brengt waarbij er sprake is om een muziekstuk te downloaden dat gratis ter beschikking werd gesteld op het Internet. De Jury heeft eveneens opgemerkt dat wanneer een van de meisjes vraag of men voor haar een CD kan maken, de andere ronduit antwoordt “Pourqoui tu le télécharges pas?”

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de radiospot niet van aard is om de consument aan te zetten tot het illegaal kopiëren op CD, maar zet er eerder toe aan om legaal te downloaden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot geen onwettelijk gedrag aanmoedigt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Internet Beaucoup
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/09/2009