VOO – 15/06/2017

Beschrijving van de reclame

Onder de tekst “VOOmobile, tout nouveau, tout à vous.”, toont de advertentie een smartphone aan een promotionele prijs waarbij de asterisk verwijst naar een vermelding onderaan in kleine letters: “* Offre valable, dans la limite des stocks disponibles, pour tout nouvel abonnement à l’Option Smartphone de VOOmobile (16 euros/mois) souscrit entre le 28/04 et le 25/06/2017 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois relative au smartphone. Infos et conditions complètes sur voo.be.”. De advertentie vermeldt onder andere ook “Offre disponible avec tous les forfaits VOOmobile”.

Op de website in kwestie bevinden zich de volgende voorwaarden:
“Offre valable, dans la limite des stocks disponibles, pour tout nouvel abonnement à l’Option Smartphone de VOOmobile (6 ou 16 euros/mois selon le smarthphone choisi) souscrit entre le 28/04/17 et le 25/06/17 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois. L’Option est uniquement accessible en complément à un abonnement à VOOmobile, deux fois par numéro de client. Cette offre est réservée aux clients en ordre de paiement et abonnés depuis minimum 3 mois à un service interactif de VOO (internet, télévision numérique interactive et/ou téléphone fixe) ou minimum 6 mois à la télévision analogique/numérique de VOO ou à VOOmobile. Le Smartphone sera disponible dans les boutiques VOO ou livré au client personnellement à l’adresse indiquée en Belgique moyennant le paiement de la facture relative au smartphone.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat in de reclame voor de smartphones die verkocht worden met hun abonnement en een klein supplement, er nooit verduidelijkt wordt dat het aanbod is voorbehouden voor mensen die al klant zijn bij hen voor minstens 6 maanden. Wanneer men zijn interesse kenbaar maakt, ontvangt men een mail die duidelijk gericht is op niet-klanten (“nous espérons bientôt vous compter parmi nos clients”). Op hun site is het een ander liedje, daar staat vermeld “offre réservée aux clients”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betwist formeel dat hij de consument misleidt in zijn reclames met betrekking tot de optie smartphone.

Wat betreft de advertentie die de klager gezien heeft, verduidelijkt hij dat de volgende wettelijke vermelding (die de klager blijkbaar weggeknipt heeft) zich onderaan de reclame bevond: “* Offre valable, dans la limite des stocks disponibles, pour tout nouvel abonnement à l’Option Smartphone de VOOmobile (16 euros/mois) souscrit entre le 28/04 et le 25/06/2017 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois relative au smartphone. Infos et conditions complètes sur voo.be.”.
De “optie smartphone” is, zoals de naam aangeeft, een optie waarop de abonnees op een hoofdabonnement kunnen inschrijven, in dit geval, het abonnement op VOOmobile.

De adverteerder haalde vervolgens de grootte van de drager aan om te bevestigen dat het voor hem materieel onmogelijk is om alle details van het aanbod te vermelden. Hij voegt toe dat hij duidelijk vermeldt dat de volledige informatie zich op zijn website bevindt.

Wat betreft de e-mail die naar de klager gestuurd werd in verband met de optie smartphone, verduidelijkte de adverteerder dat hij inging op de interesse die de klager reeds vertoond had voor deze optie en dat deze dus enkel bestond uit aanvullende informatie over het aanbod waarvan de klager al de mogelijkheid had gehad om er in detail kennis van te nemen.

Tot slot verwees de adverteerder naar de wettelijke vermelding op zijn website met betrekking tot de aanbiedingen in kwestie:
“Offre valable, dans la limite des stocks disponibles, pour tout nouvel abonnement à l’Option Smartphone de VOOmobile (6 ou 16 euros/mois selon le smarthphone choisi) souscrit entre le 28/04/17 et le 25/06/17 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois. L’Option est uniquement accessible en complément à un abonnement à VOOmobile, deux fois par numéro de client. Cette offre est réservée aux clients en ordre de paiement et abonnés depuis minimum 3 mois à un service interactif de VOO (internet, télévision numérique interactive et/ou téléphone fixe) ou minimum 6 mois à la télévision analogique/numérique de VOO ou à VOOmobile. Le Smartphone sera disponible dans les boutiques VOO ou livré au client personnellement à l’adresse indiquée en Belgique moyennant le paiement de la facture relative au smartphone.”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie onder de tekst “VOOmobile, tout nouveau, tout à vous.” een smartphone toont aan een promotionele prijs en onder andere eveneens vermeldt “Offre disponible avec tous les forfaits VOOmobile”.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de asterisk naast de promotionele prijs verwijst naar een vermelding onderaan in kleine letters: “* Offre valable, dans la limite des stocks disponibles, pour tout nouvel abonnement à l’Option Smartphone de VOOmobile (16 euros/mois) souscrit entre le 28/04 et le 25/06/2017 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois relative au smartphone. Infos et conditions complètes sur voo.be.”

De Jury heeft kennis genomen van de klacht volgens dewelke er niet verduidelijkt wordt dat het aanbod voorbehouden is voor mensen die al klant zijn.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat op zijn website de volledige voorwaarden van het aanbod vermeld worden, waaronder het feit dat “cette offre est réservée aux clients en ordre de paiement et abonnés depuis minimum 3 mois à un service interactif de VOO (internet, télévision numérique interactive et/ou téléphone fixe) ou minimum 6 mois à la télévision analogique/numérique de VOO ou à VOOmobile”.

De Jury is van mening dat de algemene indruk die naar voren komt uit de advertentie en in het bijzonder uit de absolute vermeldingen “Tout à vous”, “Offre disponible avec tous les forfaits VOOmobile” en “pour tout nouvel abonnement à l’Option Smartphone de VOOmobile”, is dat als men een nieuw abonnement aangaat op VOOmobile men kan genieten van het promotionele aanbod in kwestie.

De Jury is eveneens van mening dat de voorwaarden die beschikbaar zijn op de betrokken website en waarnaar verwezen wordt in de advertentie in kwestie zich niet beperken tot het detailleren van het commerciële aanbod dat gepresenteerd wordt in de advertentie, maar tevens een bijkomende voorwaarde betreffen bovenop deze die vermeld worden in de advertentie, terwijl het echter naar de mening van de Jury gaat om een voorwaarde waarover de consument geïnformeerd diende te worden en met betrekking tot dewelke de gebruikte drager het toeliet om deze te vermelden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de draagwijdte van het promotionele aanbod en dus misleidend is in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury derhalve de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij rekening zal houden met de Jurybeslissing.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: VOOmobile
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/06/2017