VOO – 14/09/2015

Beschrijving van de reclame

VO:
“Voir ce que vous avez raté. Un des incroyables pouvoirs de la box .évasion. VOO lance la box .évasion. Redémarrer un programme en cours depuis le début. Revenir jusqu’à sept jours en arrière. Désormais, vous êtes plus libre que jamais de regarder ce que vous aimez, quand vous voulez.”

Tekst onderaan het scherm:
“dans la limite des programmes/chaînes disponibles”

Motivering van de klacht(en)

De klager is van mening dat de reclame doet geloven dat iemand alle programma’s die hij of zij gemist zou hebben, kan herbekijken door terug te gaan in de programmaschema’s. Volgens hem is dit niet correct: de meeste Franse zenders verbieden dit en de meeste andere zenders beperken zich tot enkele uitzendingen. De boodschap zou dus misleidend zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de reclamespots voor de ‘achteruitknop’ van de box.evasion duidelijk vermeld wordt dat die enkel beschikbaar is voor de beschikbare programma’s/zenders.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de tv-spot het volgende vermeldt: “Voir ce que vous avez raté. Un des incroyables pouvoirs de la box .évasion. VOO lance la box .évasion. Redémarrer un programme en cours depuis le début. Revenir jusqu’à sept jours en arrière. Désormais, vous êtes plus libre que jamais de regarder ce que vous aimez, quand vous voulez.”

De Jury heeft eveneens nota genomen van de volgende tekst onderaan het scherm: “dans la limite des programmes/chaînes disponibles”.

Doordat de Jury geen verdere details ontvangen heeft over de zenders en de programma’s waarvoor de dienst in kwestie beschikbaar is, is ze niet in staat de draagwijdte van de disclaimer op het scherm te beoordelen.

De Jury is van oordeel dat de consument niet over voldoende informatie beschikt over de reikwijdte van de dienst in kwestie en dat hij er dus toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het gaat om een misleidende omissie in de zin van artikel VI.99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikel 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen voor de toekomst en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de reclame te zullen wijzigen.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: box.evasion
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/09/2015