VOO – 12/09/2016

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont twee ploegen van vier mannen die zich met hun kapitein voorbereiden op een jogging in het bos. De mannen van de ploeg met een roze T-shirt met de letter G ondervinden geen enkele moeilijkheid terwijl deze van de ploeg met een groene kaki T-shirt en de letter G moeite hebben met de obstakels. Bij de aankomst nemen de kapiteins een selfie, deze van de roze ploeg zegt: “Voilà, c’est posté” en deze van de groene ploeg zegt al zuchtend: “J’ai plus que 2G, ça ne passe pas”.
VO en tekst op het scherm: “Avec les forfaits mobiles de VOO, vos 4G vous suivent partout.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar de televisiespot van VOO via dewelke deze operator zou beweren over een betere 4G-dekking te beschikken dan de andere operatoren en naar het programma “On n’est pas de pigeons” dat aangetoond zou hebben dat dit niet het geval is. Hij begrijpt dus niet hoe VOO deze misleidende reclame opnieuw mag uitzenden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betwist formeel dat hij in zijn TV-spot beweert dat hij de beste operator is. Door het gebruik van de slogan “Chez VOO vos 4G vous suivent partout” legt hij gewoon met humor uit dat hij over een uitstekende 4G-dekking beschikt, wat ook waar is.

Dit type van reclame, dat gekwalificeerd kan worden als hyperbolisch, is bovendien uitdrukkelijk toegestaan door artikel VI.93 van het Wetboek van economisch recht dat bepaalt wat verstaan dient te worden onder een oneerlijke handelspraktijk en voorziet dat “dit onverlet (laat) de gangbare, legitieme reclamepraktijk waarbij overdreven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet letterlijk dienen te worden genomen”.

Voor zover nodig verwijst de adverteerder naar de site van het BIPT, regulator op het vlak van telecommunicatie, waar deze gewag maakt van een uitstekende 4G-dekking bij VOO. De reclame waarvan sprake is dus geenszins bedrieglijk of misleidend volgens hem.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de slogan die gebruikt wordt in de TV-spot de volgende is: “Avec les forfaits mobiles de VOO, vos 4G vous suivent partout.”.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de dekkingskaarten van mobiele netwerken, beschikbaar op de site van het BIPT (de regulator op het vlak van telecommunicatie), getuigen van de goede 4G-dekking van het netwerk dat gebruikt wordt door de adverteerder.

De Jury is van mening dat de adverteerder, met zijn reclame, beoogt te communiceren dat hij over een goede 4G-dekking beschikt, wat correct is.

Ze is eveneens van mening dat, om deze boodschap te illustreren, de adverteerder gekozen heeft voor enerzijds een ludieke enscenering en anderzijds voor een hyperbool die toegelaten is in het kader van artikel VI.93 van het Wetboek van economisch recht.

De Jury is derhalve van oordeel dat de gemiddelde consument de bewering “vos 4G vous suivent partout” niet letterlijk zal opvatten, maar als een overdrijving en dat hij dus niet misleid wordt door de slogan op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: VOOmobile
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/09/2016