VOO – 11/12/2009

Beschrijving van de reclame

Spot 1
Een man komt laat thuis en gaat naar zijn vrouw die slaapt en hij zegt : « Excuse-moi chérie, j’ai raté le JT, tu pourrais …». Zijn vrouw imiteert, deels slapend, het journaal.
Voice-over : « Visionnez votre programme quand vous le voulez, grâce à la vidéo à la demande de VOOcorder, les frais d’activation sont offerts. Info dans votre point de vente ou au 0800 800 25. VOO : télévision, internet, téléphone » + beeld van een VOOcorder, de tekst : «Activation gratuite 50€* » en het telefoonnummer.

Spot 2
Een koppel ligt in bed, de man leest en de vrouw kijkt tv. Stem op de tv (de vrouw amuseert zich om deze zin via de herhaaltoets telkens opnieuw te beluisteren ) : « Et d’après cette étude américaine, on peut dire que le cerveau des femmes est plus efficace que celui des hommes qui n’ont malheureusement pas ... ». Voice-over : « Revoyez vos scènes préférées à volonté grâce à la fonction retour en arrière du VOOcorder. Pour le lancement les frais d’activation sont offerts. Info dans votre point de vente ou au 0800 800 25. VOO : télévision, internet, téléphone » + beeld van een Voocorder, de tekst «Activation gratuite 50€* » en het telefoonnummer.

Spot 3
Een koppel kijkt tv, de vrouw geeft haar leeg glas aan de man die zich haast om het te gaan vullen en daardoor alles morst. Men ziet de scène in slowmotion. Voix off : « Ne manquez rien de votre film, grâce à la fonction pause du VOOcorder. Pour le lancement les frais d’activation sont offerts. Info dans votre point de vente ou au 0800 800 25. VOO : télévision, internet, téléphone » + beeld van een VOOcorder, de tekst «Activation gratuite 50€* » en het telefoonnummer.

Op het einde van elke spot, de vermeldingen : « *En plus de votre abonnement à la télédistribution. Abonnement de 12 mois. Les consommations de programmes à la demande restent dues. Les frais d’installation (50€) restent dus. Sous réserve de disponibilité du service dans votre région. Offre valable du 19/10 au 15/11/2009. Prix au 19/10/2009. »
Laatste beeld : logo van VOO.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat voor de VOOcorder, de activering zogezegd gratis is. Dat is waar, maar noch de televisie, noch de verkoper zeggen dat er 50 euro installatiekosten bijkomen. Zoals gewoonlijk wordt de consument beetgenomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat alle televisiespots voor de VOOcorder volgende vermelding bevatten : «En plus de votre abonnement à la télédistribution. Abonnement de 12 mois. Les consommations de programmes à la demande restent dues. Les frais d’installation (50€) restent dus. Sous réserve de disponibilité du service dans votre région. Offre valable du 19/10 au 15/11/2009. Prix au 19/10/2009. »

Deze vermelding komt eveneens voor in de hele reclamecampagne en bijgevolg ook op de affiches en in de geschreven pers. Bovendien geven alle verkopers voor afsluiting van een contract, een informatief document waarin staat dat de installatiekosten ter waarde van € 50 worden gefactureerd aan de cliënt.

Hierdoor dwingt de adverteerder zichzelf te beantwoorden aan de voorwaarden van de wet van 14 juli 2009 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument en meer specifiek de bepalingen met betrekking tot de prijs en de reclame tussen verkopers en consumenten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots duidelijk vermelden dat de activatiekosten gratis zijn.

Betreffende het feit dat de installatiekosten verschuldigd blijven, heeft de Jury, ingevolge het schrijven van de adverteerder, genoteerd dat volgende informatie vermeld wordt: « En plus de votre abonnement à la télédistribution. Abonnement de 12 mois. Les consommations de programmes à la demande restent dues. Les frais d’installation (50€) restent dus. Sous réserve de disponibilité du service dans votre région. Offre valable du 19/10 au 15/11/2009. Prix au 19/10/2009».

De Jury is van oordeel dat het feit dat de installatiekosten verschuldigd blijven, een essentiële informatie betreft die op een duidelijke manier moet vermeld worden. Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat deze informatie enkel in kleine letters onderaan het scherm en op het einde van de spot verschijnt en dat deze niet voldoende leesbaar is. Op deze manier kan de consument niet integraal kennis nemen van de weergegeven voorwaarden. Deze dienen duidelijk leesbaar te zijn in normale leesomstandigheden en dienen derhalve vermeld te worden in een voldoende lettergrootte en de duurtijd van de verschijning moet aan de consument toelaten om het geheel van de weergegeven informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen. Op basis van art. 94/6§1 WHPC, alsook art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de spot op terzake te wijzigen en bij gebreke hieraan niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven in geval van heruitzending.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: VOOcorder
Media: TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/12/2009