VOO – 10/11/2010

Beschrijving van de reclame

De Tv spot brengt een gezin in beeld dat samen aan tafel zit.
De vader : Aujourd’hui on repasse une émission sur la vie des loutres en captivité.
We zien het verslagen gezicht van de zoon. Hij begint met open mond te eten.
Moeder en vader kijken allebei naar hun zoon.
De vader: Cédric, arrête ça !
Cédric maakt een klein geluid en zijn zusje lacht. Hij neemt een balletje en gooit het naar het hoofd van zijn zus.
De moeder en de vader : Cédric !
De vader : Bon allez, file dans ta chambre !
Cédric staat op en gaat naar zijn kamer waar hij zijn TV aanzet.
De kleine zus: Et pourquoi pas moi ?
Voice-over : Grâce à VOO, vous pouvez regarder plusieurs télés avec un seul abonnement. N’est-ce pas, Cédric ?
Cédric (in zijn kamer) : C’est clair.
Voice over : Vous êtes si bien chez VOO. Et en plus, ce mois-ci vous profitez sur tous les produits VOO de deux mois gratuits et de l’activation offerte. Appelez le 0800 800 25, rendez-vous dans un point de vente ou sur voo.be. VOO, télévision, internet, téléphone.
Tekst : Vous êtes si bien chez VOO.
2 mois gratuits + 50 € barrés en petit : activation offerte.
Offre valable sur tous nos produits.
Offre soumise à conditions. Adressez-vous à notre contact center ou au 0800 800 25, dans un point de vente ou surfez sur www.voo.be.

Motivering van de klacht(en)

De klager denkt dat deze spot de intra-familiale communicatie verhindert en zo het egoïsme en individualisme bevordert.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de interpretatie van de klager niet deelt.

Misschien doelt de klager eerder op het medium televisie dan op de spot in kwestie. In een zekere mate kan men inderdaad toegeven dat de TV op sommige momenten in concurrentie treedt met intra-familiale gelegenheden.

De adverteerder deelde mee dat TV integendeel het debat aanmoedigt, ook binnen het gezin. Films, uitzendingen geven vaak aanleiding tot uitwisseling van ideeën. Dat strekt hen tot eer.

Inderdaad, de spot in kwestie toont een tiener die – niet zonder humor- naar een manier zoekt om te ontsnappen aan een saaie documentaire die zijn vader hem voorgeschoteld heeft over “het leven van otters in gevangenschap”. Is het egoïstisch om de smaak van zijn ouders niet te delen? Het antwoord is neen.

Individualisme ? Ja, zonder twijfel. Maar omdat Cédric over een TV in zijn kamer beschikt, zoals vele andere jongeren, en dat het familiale VOO abonnement het toelaat om verschillende programma’s te volgen op verschillende televisieposten, waarom zou hij zich dan van zijn keuze moeten ontzeggen? Klaarblijkelijk kennen zijn ouders hem dat recht toe door hem over zijn eigen TV te laten beschikken.

Dit is een familie waar vrijheid en goed humeur heersen. Het volstaat om naar de drie andere spots van dezelfde serie te kijken om ervan overtuigd te zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een familiaal diner in beeld brengt waar de zoon alles doet om ontkomen aan het Tv-programma van de avond dat door zijn vader werd voorgesteld en om TV te kunnen gaan kijken op zijn kamer.

De Jury is van mening dat het scenario dermate karikaturaal is en dat de spot zodanig surrealist is, dat deze niet letterlijk zal opgevat worden en evenmin van aard is tot egoïstisch of individualistisch gedrag aan te sporen.

De Jury is ook van mening dat de getoonde scène het ouderlijk gezag niet ondermijnt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Voo-corder multi-postes
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/11/2010