VOO – 01/03/2010

Beschrijving van de reclame

De affiches tonen respectievelijk een vrouw (die lijkt op Pamela Anderson) en een man (die lijkt op Bill Clinton) met als tekst “Plus d’une Valentin(e) à fêter? VOO a un pack pour chacun!”

Motivering van de klacht(en)

De klager protesteert tegen het gebruik van stereotype beelden van de man en de vrouw. De man wordt uiteraard voorgesteld als de verleider waarvan men vermoedt dat hij een kaderfunctie uitoefent en bijgevolg geniet van macht en prestige. Hij is getrouwd. De vrouw wordt voorgesteld als zwemlerares in een badpak met een diep uitgesneden décolleté en de link met de voorstelling van de “gemakkelijke vrouw” in het totaalbeeld is snel gelegd.

Volgens de klager geven deze voorstellingen een seksistisch karakter weer door gebruik van stereotypen die het beeld van een dominante man versterken en waar de vrouw in de twee gevallen gereduceerd wordt tot de rol van seksobject.

De klager betreurt dus ten zeerste deze hele campagne die vernederende en seksistische stereotypes in beeld brengt. Zij bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet en verspreidt boodschappen die de ongelijke verdeling van de rollen tussen beide geslachten binnen de maatschappij versterken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat hij getracht heeft om de toegankelijkheid van zijn televisie, Internet en telefoon packs te communiceren om aan te tonen dat er zeker een pack is voor elkeen.

De periode van Sint Valentijn leek hem interessant om een ietwat opvallende aanpak te hebben door van de opportuniteit gebruik te maken om de actualiteit rond bepaalde beroemdheden terug op te laaien. Maar het zijn duidelijk karikaturen die beroep doen op het collectieve onderbewustzijn zonder de man voor de vrouw te plaatsen. Hij heeft ervoor gekozen om ook een vrouw in deze campagne te tonen, en dit juist met het oog op de gelijkheid.

Hij heeft nooit tot doel gehad om vernederend of seksistisch te zijn. Het onbegrip komt misschien doordat het mannelijke personage moet lijken op Bill Clinton en dat de verwezenlijking niet op dezelfde hoogte was als het oorspronkelijke concept.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiches in kwestie respectievelijk een vrouw (die lijkt op Pamela Anderson) en een man (die lijkt op Bill Clinton) afbeelden met de tekst “Plus d’un(e) Valentin(e) à fêter? VOO a un pack pour chacun!”

De Jury heeft gemeend dat de manier waarop de vrouw en de man in kwestie zijn afgebeeld, in combinatie met de reclameboodschap, duidelijk verwijst naar vernederende en seksistische stereotypen.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de affiches bijdragen tot het bestendigen van sociale vooroordelen of stereotype beelden die ingaan tegen de maatschappelijke evolutie, wat strijdig is met de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze affiches in de toekomst niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de affiches niet meer verspreid zullen worden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Packs
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/03/2010