VOO – 01/02/2011

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot :
« Ceci est un message pour les abonnés à l’internet de VOO:
Vous l’avez peut-être déjà remarqué mais depuis le 15 janvier, votre connexion internet va deux fois plus vite.
C’est normal! Pour bien commencer l’année, VOO double la vitesse de tous ses clients. Gratuitement et sans rien faire. »

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de reclame duidelijk misleidend is. Hij is klant bij Voo, maar omdat hij een oude abonnee van TVCableNet is, heeft hij geen recht op de verhoging van de bandbreedte.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot de gratis snelheidsverdubbeling aankondigt die aangeboden wordt aan bepaalde bestaande klanten van VOO.
VOO heeft in deze spot niet alle voorwaarden opgesomd die nodig zijn om van dit aanbod te profiteren. De grootte van het medium en/of de zendtijd bepalen inderdaad altijd de hoeveelheid informatie die gegeven wordt.
De adverteerder vestigt de aandacht op het bestaan van andere geschreven media die verspreid werden in het kader van deze campagne en die allemaal duidelijk vermelden dat: “Ce doublement de vitesse est offert gratuitement dès le 15 janvier 2011 aux clients VOO ayant souscrit à titre individuel ou dans le cadre d’un pack abonnement Internet Un peu, Beaucoup, Passionnément ou Illimité.”
VOO heeft deze radiospot sinds 20 januari 2011 aangepast door eraan toe te voegen dat het aanbod onderworpen is aan voorwaarden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot ondermeer het volgende vermeldt: “VOO double la vitesse de tous ses clients. Gratuitement et sans rien faire”.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de gratis snelheidsverdubbeling onderworpen is aan voorwaarden, namelijk : klant zijn bij VOO en individueel of in het kader van een pack een internetabonnement hebben van Un peu, Beaucoup, Passionnément of Illimité.

De Jury is van oordeel dat deze voorwaarden substantiële informatie uitmaakt die de consument nodig heeft om een commerciële beslissing te kunnen nemen met kennis van zaken.

De Jury is eveneens van oordeel dat de vermelding “VOO double la vitesse de tous ses clients” van aard is om de consument te misleiden.

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat de spot strijdig is met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffend marktpraktijken en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder de radiospot in kwestie heeft aangepast door eraan toe te voegen dat het aanbod onderworpen is aan voorwaarden. De Jury is echter van oordeel dat dit het misleidende karakter van de vermelding “VOO double la vitesse de tous ses clients” niet wegneemt.

Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Snelheid internetverbinding
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/02/2011