VOLVO – 28/06/2016

Beschrijving van de reclame

De affiche toont de nieuwe Volvo V40 die in een stad geparkeerd staat op het voetpad voor een eetgelegenheid.

Motivering van de klacht(en)

Als fietser en voetganger is de klager zwaar teleurgesteld dat een grote autobouwer het volledig normaal vindt om billboards op te hangen waar zijn nieuwe auto op het voetpad staat geparkeerd – een overtreding die men dagelijks tegenkomt als voetganger en fietser en die ervoor zorgt dat men onnodige risico's moet nemen om de auto te ontwijken, denk bijvoorbeeld maar aan rolstoelgebruikers of jonge gezinnen met buggy's.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst wenste de adverteerder te benadrukken dat respect voor de wegcode, alsook de veiligheid van chauffeurs, passagiers en alle weggebruikers een absolute prioriteit is voor hem.
De afbeelding zelf kan het best omgeschreven worden als een sfeerbeeld. Op geen enkel ogenblik poogt de visual een realistische verkeerssituatie te beschrijven waarbij de wagen een verkeersovertreding zou begaan. Integendeel, binnen de contouren van de sfeervolle visual is de positie van de wagen volstrekt subsidiair. In het licht hiervan meent de adverteerder en rekent hij erop dat de afbeelding in kwestie geenszins zou aansporen tot gedrag dat in verband gebracht kan worden met het overtreden van de verkeersregels.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een wagen toont die in een stad geparkeerd staat op een voetpad.

De Jury heeft geoordeeld dat het in België niet toegelaten zou zijn om op de weergegeven plaats te parkeren en dat het getoonde gedrag derhalve een overtreding vormt van de verkeersregels of van de veiligheidsvoorschriften.

De Jury heeft ook geoordeeld dat de wagen op die manier gebruikers van het voetpad hindert en dat het getoonde gedrag derhalve de andere weggebruikers niet respecteert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in strijd is met de bepalingen van artikels 6 en 7 van de Febiac-code.

Op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de affiches verwijderd worden en dat de adverteerder de visual in kwestie niet meer ter beschikking zal stellen voor zijn verdelersnet.

Gevolg

De adverteerder heeft tevens bevestigd dat hij de beslissing voor de toekomst zal naleven.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: Volvo V40
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/06/2016