VOLVO – 24/10/2000

Beschrijving van de reclame

Met de tekst “Hij zet ozon om in zuurstof. Omdat hij ook wel eens uitstapt”, toont de advertentie een slapende man in een korenveld met op de achtergrond een Volvo S80 die stilstaat aan de rand van een weg in de nabijheid van de zee . Benevens de voorgestelde kenmerken van de auto legt de tekst uit dat de wagen uitgerust is met PremAir, een systeem dat ervoor zorgt dat al rijdend schadelijke stoffen uit de lucht worden verwijderd.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit van de reclame met de milieureclamecode wordt in twijfel getrokken en de bewering moet wetenschappelijk kunnen bewezen worden.

Jurybeslissing

Na de door de adverteerder meegedeelde bewijsstukken te hebben onderzocht, deed de Jury hem de aanbeveling de tekst van de advertentie te wijzigen om de draagwijdte en de effecten van het systeem beter te preciseren, de verwarring tussen 2 types ozon te vermijden en de verwijderingsgraad van ozon te vermelden. De adverteerder heeft beslist de campagne stop te zetten.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: Volvo S80
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/10/2000