VOLVO – 23/09/2014

Beschrijving van de reclame

De radiospot begint met het geluid van golven op de achtergrond. Daarna zegt de voice-over onder meer het volgende: “Je hebt net een metershoge golf bedwongen. Het toppunt van controle, maar ook van intuïtie. Je loopt de zee uit, de adrenaline zindert na. De golf is weg, maar het gevoel blijft. Een gevoel dat je geen moment wil lossen. Waarom zou je? De Volvo XC60, rij op gevoel.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager moedigt deze reclame, door een duidelijke en heldere vergelijking te maken tussen het risico, de sensatie van een surfer op zijn golf en het rijden met een auto, expliciet aan om hetzelfde gedrag van “gevoel en sensatie” te behouden tijdens het autorijden. Dit wordt nog versterkt door de vraag “Waarom zou je?”. Zijn klacht is net dat deze reclame geen verantwoordelijk en verstandig gedrag en attitude aanmoedigt voor het rijden op de openbare weg, integendeel. Ze brengt een amalgaam met zich mee tussen sportbeoefening, het nemen van risico’s en autorijden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst zijn excuses aan te bieden als iemand aanstoot zou hebben genomen aan één van zijn commerciële uitingen. Hij beklemtoont dat zijn merk historisch een groot verantwoordelijkheidsgevoel in zich meedraagt, en veiligheid voor chauffeur, passagiers en alle weggebruikers staat bij hem hoog in het vaandel geschreven. Hij zal nergens in zijn communicatie-uitingen ook maar enige zweem van risicogebruik van zijn voertuigen tolereren.

In deze specifieke radio-commercial wordt het surfen gebruikt als metafoor voor controle en intuïtie. Het surfen vergt een zeer grote kunde en expertise en is niet weggelegd voor onbezonnen beoefenaars. Integendeel, als men niet over de controle van lichaam, geest en materiaal beschikt, kan het net een gevaarlijke situatie opleveren. Precies de kunde van de surfer, geïllustreerd in de radio-commercial, verschaft hem het gevoel van volledige controle en veiligheid.

Noch door (bij voorbeeld opzwepende) muziek, noch door stuwende achtergrondgeluiden wordt enige indruk van opwinding gewekt; de adverteerder heeft integendeel gepoogd door een zeer sobere, evenwichtige achtergrondsound precies de controle, en het gevoel dat daaruit voortvloeit weer te geven.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot waarin controle en intuïtie tijdens het surfen op zee worden opgeroepen, met het geluid van golven op de achtergrond.

De Jury is van mening dat deze reclame niet aanzet tot het nemen van risico’s of tot het aannemen van een gedrag dat in strijd is met de veiligheidsvoorschriften in het wegverkeer en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: Volvo XC60
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/09/2014