VOLVO – 09/10/2013

Beschrijving van de reclame

VO spot 1: “Zolang er chauffeurs zijn wiens oogleden even zwaar zijn als hun voet, zolang je niet door spookrijders kan rijden, zolang sommigen voorrang aan zichzelf verlenen, zolang honden en katten geen zebrapad gebruiken. Zolang maakt Volvo wagens die u en uw passagiers optimaal beschermen. Wagens die automatisch stoppen wanneer een aanrijding dreigt. (...)”

VO spot 2: “Zolang er chauffeurs zijn die rijden tijdens het sms’en, zolang er fietsers zijn zonder fietspad, zolang de maximumsnelheid voor sommigen een minimum is, zolang mini-rokjes interessanter zijn dan het achterste van je voorganger. Zolang maakt Volvo wagens die u en uw passagiers optimaal beschermen. Wagens die automatisch stoppen wanneer een aanrijding dreigt. (...)”

Motivering van de klacht(en)

Om belangstelling te wekken voor een veiligheidsuitrusting (de wagen remt vanzelf als men te dicht bij een obstakel komt), somt de adverteerder situaties op waarin men afgeleid is. Wat ongeveer neerkomt op “zolang honden onverwacht oversteken, zolang u vrouwen in minirokjes ziet passeren, zolang u sms’t aan het stuur, ...”.
De klager is gechoqueerd door het feit dat men onvoorziene gebeurtenissen die op een “sympathieke” manier worden voorgesteld op gelijke hoogte plaatst met een misdrijf gepleegd door de chauffeur, wat aldus gebanaliseerd wordt.
Bovendien lijkt de boodschap “bescherm uw persoon voor de gevolgen van uw misdrijven door hoogwaardig materiaal te kopen” hem schadelijk.
Hij vindt dat de constructeur een sociale verantwoordelijkheid heeft en dat hij deze in deze reclame niet opneemt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee:

1. Wat betreft de formulering
De spot beschrijft inderdaad situaties op de weg en gedragingen achter het stuur zoals deze dagelijks voorkomen. De beschrijvingen verbergen niets en doen de waarheid geen geweld aan.

2. Wat betreft het door elkaar halen van situaties
De klager heeft gelijk wanneer hij/zij zegt dat het gaat om, langs de ene kant, een mengeling van onvoorziene situaties en, langs de andere kant, om ongepaste gedragingen van chauffeurs. De adverteerder ziet niet wat hier mis mee is. Integendeel, hij probeert heel duidelijk deze dubbele werkelijkheid weer te geven. Hij is zich meer dan bewust van dit soort van situaties en gedragingen. En deze spot is niet meer of niet minder dan een uitdrukking van de visie van de stichters van Volvo: “De wagens worden bestuurd door mensen. Het leidend beginsel van alles wat we doen bij Volvo is, en moet blijven, de veiligheid”. De toon is wat lichter, maar de boodschap is niet minder duidelijk of identificeerbaar. Het doel is zeker niet om strafbare feiten die begaan worden door weggebruikers te banaliseren of goed te keuren, dat is het niet geweest in het verleden en zal het ook niet zijn in de toekomst.

3. Wat betreft de eindboodschap
Het feit dat de wagens uitgerust zijn – in talrijke gevallen, standaard – met proactieve veiligheidssystemen die minitieus getest en officeel erkend zijn, geldt als een bewijs voor deze visie. Het is bijgevolg niet meer dan normaal dat hij hier op een expliciete manier over kan praten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots verschillende gedragingen op het wegennet beschrijven om de proactieve veiligheidssystemen van de nieuwe generatie Volvo-modellen voor te stellen.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat sommige van deze gedragingen (onder meer: sms’en aan het stuur, voorrang aan zichzelf verlenen, …) in strijd zijn met de verkeersregels of met de veiligheidsvoorschriften.

De Jury is van oordeel dat deze spots derhalve in strijd zijn met artikel 6 van de Febiac-code.

Ze is eveneens van oordeel dat deze spots niet getuigen van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en dus in strijd zijn met artikel 1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Op basis van de voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de stopzetting van de campagne bevestigd.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: Volvo
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/10/2013